Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesip

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 10:58 ΜΜ AWST

Περιγραφή

1st photo male(left) and female(right)
2nd photo female
3rd photo male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesip

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2023 07:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonnienickel

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 11:38 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Male and female copulating on Stephanomeria diegensis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwhaley

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 02:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ημίπτερα (Τάξη Hemiptera)

Παρατηρητής

efmer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 08:25 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chtorres108

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 09:52 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bholthus1021

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 10:51 ΠΜ PST

Τόπος

Lakeside, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 11:16 ΠΜ PST

Περιγραφή

~2mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2021 12:06 ΜΜ PST

Περιγραφή

At Cabrillo National Monument tide pools.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonnienickel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 02:19 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On Corethrogyne filaginifolia in native garden