Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenbryan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 06:08 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkwithbears

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Beautiful Black Bear of Nevada and the Great Basin, believe a young adult female, foraging for pine nuts/seeds of Singleleaf Pinion Pine Trees. Watched her for a little over an hour, first seeing her on the ground going through branches previously dropped to the ground, then climbing back up and dropping more branches with choice cones, eating some pine nuts while in the tree, getting a good scratch (video on Instagram and Google Maps), climbing back down and going through the piles of branches, then moving on to other trees, while also looking for cones and seeds dropped by other bears, squirrels, pinion jays, and Clark's nutcrackers.

Bear number one of 11 eleven seen on this particular 3 day visit to Nevada Great Basin Bear Country. Hope to add more observations later, and from another visit, as well as bear sign observations unique to the Great Basin.

May add more bear observations from other locations... an incredible year being among bears, a record year... 85 sightings (think previous record was about 70 to 74), some bears seen twice or several times, and wonderful observations of bear behavior, and interacting with bears.

Intro photo out of sequence, believe rest in consecutive order. These bears are hunted so to help protect them, location generalized then obscured.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scott34

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 08:15 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtmartin54

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 04:54 PM EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtmartin54

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 04:46 PM EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur-windsor

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 07:09 PM EDT

Περιγραφή

"My Backyard" Greenacres, FL

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_mcclain925

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 08:33 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imaniac

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2019 08:58 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spelikan

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2009 08:19 PM PDT

Τόπος

Elkhorn, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catenatus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:28 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 04:11 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtmartin54

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 04:25 PM EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

spelikan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2017 09:36 AM EST

Τόπος

Hamilton, OH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 04:19 PM MDT

Περιγραφή

In conifer woods

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 05:51 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ipomopsis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 05:47 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ipomopsis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

A black bear and cotton tail visited last night. My neighbors did a good job locking the dumpster and not putting food in the recycling so we had no issues.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikehannisian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Quinta Mazatlan. Nancy and I were shooting Odes at a pond at Quinta Mazatlan in McAllen today (11/8/22). As I was doing this, I shot a 6-8 inch piece of green vegetation that had a number of Familiar Bluets (Enallagma civile) on it. We then left the RGV and headed to San Antonio. When we got to our room at this location and I looked at these images, I noticed (for the first time!) that these bluets had been photo-bombed by a purple colored bluet. So far as I can tell, this is a Claw-tipped Bluet (Enallagma semicirculare). Please confirm or correct as warranted.
Jack Holloway
If we discount the blurred, rounded shape of the cerci (which seem to have the distinctive inner-white visible), the combination of transverse marks on both S2/3, the large eyespots, and the proportion of median/humeral thickness appear to point to only semicirculare. The blur does also prevent visibility of the chestnut stigma which would have been helpful.
And, despite the very little amount of black on S6, this pattern can be found on a minority of semicirculare.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 11:30 AM AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbloom1986

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2022 01:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγιοπούλι (Pastor roseus)

Παρατηρητής

nikolai_b

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolai_b

Ημερομηνία

Ιούλιος 2008

Περιγραφή

Прибыловский песец (Alopex lagopus pribilofensis)
Pribilof Islands Arctic Fox (Alopex lagopus pribilofensis)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 01:48 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amberizidae

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 11:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtmartin54

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 06:25 PM EDT

Περιγραφή

Bath time at dusk..

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtmartin54

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 05:24 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

dallonw

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricknirschl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 11:53 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricknirschl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 04:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 08:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 11:24 AM CDT

Τόπος

Kingsville, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022 05:34 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

susnyder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2022

Περιγραφή

Litchfield Plantation Pawleys Island

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenbryan

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

nancylightfoot

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 04:31 PM EDT

Περιγραφή

I assumed this coyote was dead. It was lying in the middle of a large beach, out of sight of most visitors to the park. There was no sign of movement when I walked up with two parrots, loudly vocalizing, and proceeded to take pictures with a loudly clicking camera. Went home and reported it to DNR, and when they went out to remove the body, the animal was gone, with no signs of being dragged off or picked up. Deaf? Poisoned or exhausted and recovered? I wish it well, and I wish I knew its story.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 09:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa63

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 10:20 AM EDT

Περιγραφή

Taking a bath

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tecuhtlacozauhqui

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleprice1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

In honor of ending the season I’ll post my last RPBB_20 9 new locations! Habitat is vastly different from that of the Midwest

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

jtmartin54

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 02:44 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 09:37 AM +1345

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 09:48 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efvojens

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkhatfield

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 03:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susnyder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022

Περιγραφή

parent & 8 young, south of Wooster

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 07:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galactic_bug_man

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericwilliams

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 09:42 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλιδιάρης (Milvus milvus)

Παρατηρητής

cochise

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 10:24 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl19

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 11:11 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cariann

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdizlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 11:39 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 11:04 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beartracker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 05:12 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

athibird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 11:54 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)

Παρατηρητής

arthur-windsor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 11:59 AM EDT

Περιγραφή

Loxahatchee Slough, PBC, FL

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analocci

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 01:41 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

allen_boynton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 11:41 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malisaspring

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

bgaudubon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 02:20 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Πάρουλα (Setophaga americana)

Παρατηρητής

jtmartin54

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 06:21 PM EDT

Περιγραφή

Best I could tell, there were 20+ hopping around the tops of my trees at dusk.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galactic_bug_man

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 01:58 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 04:49 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2022 01:42 PM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisa63

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 03:12 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielvogt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 07:10 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnboles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 04:22 PM EDT

Τόπος

Lorain, OH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawksthree

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 09:38 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

flosi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 01:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spelikan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 12:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 12:27 PM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbc_watanabe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2018 05:18 AM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtmartin54

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 06:21 PM EDT

Περιγραφή

Same juvenile, different visit, different location in the yard. Note the twig still caught in its tail.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleprice1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 12:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 09:37 AM MDT

Περιγραφή

In sandy prairie

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)

Παρατηρητής

andreenkov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 09:19 AM +07

Περιγραφή

Три орлана на острове

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 11:36 AM WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 02:26 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spelikan

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2017 03:46 PM EDT

Περιγραφή

Diptera (Flies) » Orthorrhapha » Asiloidea » Asilidae (Robber Flies) » Dasypogoninae » Diogmites (Hanging-thieves)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 07:36 PM CDT

Περιγραφή

Obs for assassin bug prey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneclewis

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:18 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

scmayo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 03:17 PM EDT

Τόπος

Guilford, CT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neylon

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarheelson

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 08:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Kirsti spotted this awesome chicken turtle and moved it off the two track

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenbryan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

male; 4 observed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdanko

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 12:29 PM EDT

Τόπος

Potomac, MD, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πιερίδα Του Λάχανου (Pieris brassicae)

Παρατηρητής

maremimar

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 02:37 PM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bestbackroads

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

athibird

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 07:04 PM EEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

lisa63

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 07:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

lisa63

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 09:42 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neylon

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scott34

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 08:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scott34

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 01:32 PM EDT

Περιγραφή

Car strike.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσίκα Του Βουνού (Oreamnos americanus)

Παρατηρητής

chia

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 12:35 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenbryan

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2018 07:59 AM MDT

Τόπος

Butte, MT, USA (Google, OSM)