Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqueline_weber

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Known location

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyburt

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2018 10:10 AM EDT

Περιγραφή

All specimens identified during RBGs 2018 BioBlitz event were predominantly identified using macromorphology. Specimens have NOT been confirmed using DNA sequencing techniques. Substrate: dead branch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrmaloles

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 02:10 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrmaloles

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 12:35 PM MDT

Περιγραφή

On open sandy soil; spores non-septate, 8 per ascus; ascomata K-

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephkeeler

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 07:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On basal bark of Prunus serotina in disturbed bottomland forest; spores relatively large, 27.0 x 11.4 um (of 5)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Apparently an undescribed species with excavate soralia and relatively small spores (averaging 15.1 x 7.8 um of 7). Arrows denoting perithecia in 2nd photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_p_ruddy

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 03:31 PM EDT

Περιγραφή

Between km 2 and 3 along Tallow Rock Bay Trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 10:58 AM CDT

Περιγραφή

on Cladonia dead squamules

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 03:31 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melonbeluga

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 09:33 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan_thornhill

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 03:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 01:40 PM EST

Περιγραφή

On decorticated, attached Malus branch.
Spores fragments measure
(5.8) 6 - 8.1 (9.1) × (3.1) 3.5 - 4.19 (4.2) µm
Q = (1.4) 1.5 - 2.3 (2.5) ; N = 22
Me = 7.1 × 3.8 µm ; Qe = 1.9
Asci 250-260x13-14um.

Propolis farinosa was next to it.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrmaloles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 12:41 PM EDT

Περιγραφή

Resinicolous

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 04:23 PM EST

Περιγραφή

Tiny gilled mushrooms grew on incubated deer dung.
Cap is about 3mm and stalk is around 3-4cm.
Spores are dark brown with a germ pore, measure in H2O
(6.9) 7.6 - 9.4 (9.6) × (3.7) 3.8 - 4.3 (4.4) µm
Q = (1.8) 1.9 - 2.3 (2.5) ; N = 34
Me = 8.6 × 4 µm ; Qe = 2.1

Ετικέτες

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pontiac, CA-QC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Cap 1 cm, cream with darker spots, orange gills, stem striate, cream at apex, greenish-blue at base, spore print: pale, growing solo in the duff beside a poplar log with white pine, cedar, alder, and poplar nearby

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lichenicolous on Porpidia albocaerulescens; spores small, brown, 1-septate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilynebdubois

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 11:31 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanninawe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Plains Emerald...? -> ! At Nashville Conservation Reserve, Kleinberg ON. Habitat was a long-grass type area interspersed with rows of younger planted pines. Short appendages, yellow face, pattern and colour match. Basal plate match.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 11:13 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanninawe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 01:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan_thornhill

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 04:18 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

n_russell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 04:17 PM EDT

Περιγραφή

ground under pine

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

myco_philia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hills47448

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephkeeler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 06:22 PM EDT

Περιγραφή

If anyone can tell me what this is, you’re amazing!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephkeeler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 08:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanninawe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 01:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_miller

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanninawe

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 04:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 08:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 03:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Kenora, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zackharris

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 12:37 PM EDT

Περιγραφή

Nutlets not potted, calyx lobes entire, lobes of leaves relatively blunt and restricted to beyond middle of leaf. Dry oak-hickory hedgerow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_miller

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanninawe

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 08:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 10:02 AM EDT

Τόπος

Kenora, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lltimms

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 12:51 PM EDT

Περιγραφή

On a red oak leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2020 04:45 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanninawe

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 05:06 PM EDT

Περιγραφή

Blue/purple when it was flying.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilystacy

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 11:52 AM EDT

Περιγραφή

On Spruce (probably on Picea glauca) needles on the wet ground.
Ascospores measure in H2O
(79.6) 82.4 - 94.3 (95.1) × (2.4) 2.6 - 3.1 (3.3) µm
Q = (28.2) 28.3 - 35.8 (40.3) ; N = 9
Me = 88.5 × 2.9 µm ; Qe = 31.3

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanninawe

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 05:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanninawe

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 05:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanninawe

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 06:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 01:41 PM EDT

Περιγραφή

Tiny black discomycete on a broken Picea (Spruces) branch on the ground. Under White Spruce (Picea glauca) and Norway Spruce (Picea abies).
Apothecia are around 1mm.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgthorn

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 09:18 PM EDT

Περιγραφή

In dune slack with Bryum and scattered grasses

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanninawe

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 03:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shanninawe

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 06:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 12:34 PM EST

Περιγραφή

Discomycete on corticated Alnus incana. The lower part of the trunk is still alive with new growth. Wood was still hard like on a living tree.
Asci IKI-.
Ascoconidia 3x1um.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 11:46 AM EST

Περιγραφή

Pinkish/cream corticioid on dead low branches of Tsuga canadensis that attached to a living tree.
Basidiospores smooth, amyloid in IKI, measure in KOH
(14.8) 15.4 - 16.8 (17.1) × (10) 11.2 - 13.5 (13.9) µm
Q = (1.1) 1.2 - 1.5 (1.6) ; N = 12
Me = 16 × 12.2 µm ; Qe = 1.3

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 11:46 AM EST

Περιγραφή

Orbilia on a decorticated, attached branch of living Tsuga canadensis, next to Dacrymyces stillatus.
Glassy processes at the margin.
Globose SCBs in paraphyses.
Ascospores measure in H2O
(7.9) 8.2 - 9.2 (9.6) × (1.5) 1.6 - 1.9 (2.1) µm
Q = (4.1) 4.4 - 5.4 (5.8) ; N = 19
Me = 8.6 × 1.8 µm ; Qe = 4.9

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

myco_philia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myco_philia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On small quartzite rock nestled under overhang of large quartzite boulder in tallus. ID based on bright green farinose thallus with tall stipes and capitula with yellowish pruina below.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Περιγραφή

Thallus C+ red; spores 3-5 septate, 5-7 um wide. First North American record.

Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

shanninawe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 04:46 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 08:13 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebartok

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 12:35 PM EST

Τόπος

Tweed, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schmeather

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 03:41 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itschana

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 03:16 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdr22

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure what kind of fungus this is. Anyone know how to identify it? Some sort of Akanthomyces I believe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2020 05:41 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_miller

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Bruce, CA-ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Ba-3-a (plot identification number); habitat: calcareous limestone Alvar, primarily dominated by lichens, algae and bryos.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 02:11 PM EDT

Τόπος

gopher lake burt (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 01:38 PM EST

Περιγραφή

A large flock of about 200 Common Redpolls foraging in a hayfield in North Dumfries Township. December 27, 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2008 07:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 01:49 PM EST

Περιγραφή

On decorticated ?Populus log next to Orbilia aff. vinosa, Orbilia xanthostigma, Propolis farinosa.
Ascospores measure in H2O
(26.9) 28.7 - 42.4 (47.3) × 4.5 - 5.4 (5.5) µm
Q = (4.9) 5.5 - 8.8 (9.4) ; N = 13
Me = 36.7 × 5 µm ; Qe = 7.5
8-spored asci, IKI-.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2017 03:53 PM PDT

Περιγραφή

on rocks in creek in subalpine meadow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρυς Η Κόκκινη (Quercus coccinea)

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 09:16 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phoma

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 03:16 PM HST

Περιγραφή

Growing among apothecia of Hyaloscypha "brittanica". On rotten Abies balsamea wood on forest floor in mature Picea rubens, Abies balsamea, Betula papyrifera forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Spores muriform, hyaline, 8/ascus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cadytyron

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 10:11 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2017 12:22 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zackharris

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchapman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tujague18

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 08:49 AM EDT

Περιγραφή

Looks like the recommended species but I'm unsure

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 05:22 PM EDT

Περιγραφή

Very small apothecia on this lichen. On old hardwood stump.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 07:47 PM EDT

Περιγραφή

Many hundreds of S. patula here, this is the only one flowering yet

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

lynnmona

Ημερομηνία

Αύγουστος 2007

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troy_mcmullin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t_knight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elletobs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 05:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamiltonturner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reuvenm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 04:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrmaloles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 12:15 PM EDT

Περιγραφή

Roughly 50 individuals observed on forest floor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itschana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 07:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 11:01 AM EDT

Περιγραφή

Great movement. eBird checklist: https://ebird.org/checklist/S73507664

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 12:41 PM EDT

Περιγραφή

Releasing yellow spores

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denwigo

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 01:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birds_bugs_botany

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 02:26 PM EDT

Περιγραφή

Local. Seeds with pale ends, tepal apices rounded, large portion of margins hyaline

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 11:40 AM EDT