Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemispingus

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 10:24 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mictlanaztek

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Jalisco, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hough

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2018 04:27 PM MDT

Περιγραφή

Two males observed fighting/establishing dominance.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Σαρσέλα (Spatula discors)

Παρατηρητής

mbechelani

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2017 09:23 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apatten

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)