Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 03:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

camera trap. bird violence!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjwatt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2023 01:20 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

digiscoping while wearing the baby

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo323

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 10:24 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 05:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 05:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

@caenvsci this is the bumblebee mimic I told you about a while ago

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Περιγραφή

living under the printer that needs to be taken to the e-waste facility :|

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 02:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 11:50 ΠΜ PDT

Περιγραφή

lots of blooms!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 06:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόουρος Λαγός (Lepus californicus)

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 06:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

chilling in the meadow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 03:20 ΜΜ PDT

Τόπος

Fairfax, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:16 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Digging around in the chaparral burned in the 2020 Glass Fire

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 05:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 10:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 04:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susbis

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 07:37 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Dead on street

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 03:10 ΜΜ PST

Περιγραφή

In area recently burned during Glass Fire

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 06:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meghanashley

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 12:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Φαλαρίδα (Fulica americana)

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 04:50 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 01:07 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icosahedron

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 02:38 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Περιγραφή

Big one!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 01:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2019 10:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 02:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ten_salamanders

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2016 03:51 ΠΜ PDT