Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chisisi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wamoz

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 06:30 ΜΜ ACST

Περιγραφή

This article provides an explanation for this bird's white colour - https://www.australiangeographic.com.au/news/2018/01/rare-white-bird-at-the-royal-botanical-garden-not-a-new-species-or-rare-white-magpie/.
Apparently there are a two of them in the area.
(Image by Brad Griffin)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glen_whisson

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 01:16 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarragindiandrew

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 11:23 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margot_oorebeek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 08:32 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chisisi

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pglaouto

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 09:57 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donna90673

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 04:08 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethanbeaver

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 05:20 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolynch

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 07:30 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Looks like an albino Grey Currawong

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

southern_edge

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 07:25 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oznaturephotos

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2009 08:10 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oznaturephotos

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2012 06:13 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimchurches

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 08:53 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodgerp

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 08:53 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφηνόουρος Αετός (Aquila audax)

Παρατηρητής

indrabone

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021 08:38 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauriceallan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 08:15 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thatmash

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:03 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Well that was a nice surprise
Made for a good profile picture

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robsolic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 07:37 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robsolic

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 09:33 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

c_a_critter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 05:44 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetteaussiemacro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 08:08 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffreywalker69

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2015 02:28 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calumjbw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 12:09 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imogenisunderwater

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 09:43 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimchurches

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 03:04 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clinthorsey

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2019 10:34 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treklightly

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 11:26 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

ash_and

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 07:03 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Γεράκι (Falco berigora)

Παρατηρητής

teena_

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 03:17 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_bishop

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathewdb

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Ερημοσφυριχτής (Anarhynchus leschenaultii)

Παρατηρητής

c_a_critter

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jb2602

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 12:37 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 07:44 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakesrcool

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 07:59 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαστή Κουκαμπούρα (Dacelo novaeguineae)

Παρατηρητής

marshall-clark

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 08:41 ΠΜ AEST

Περιγραφή

A pair of albinos?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonodashper

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savioioi

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 04:23 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill882

Ημερομηνία

Μάιος 3, 1985 04:40 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Once regular, not sighted since early 1990's

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonodashper

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 03:13 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayneosborn

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2009 02:34 ΜΜ +13

Τόπος

Vava'u, Tonga (Google, OSM)

Περιγραφή

Humpback whales blowing bubbles whilst ascending. Tonga.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgordon

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2017 11:23 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickwhite57

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2010 01:04 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leitchbird

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 02:25 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blythenilson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2019 09:42 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronstevenson

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2016 02:52 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrg800

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 03:39 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodgerp

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:33 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jb2602

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghg

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2012 11:44 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knicolson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Albany, AU-WA, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

@kezzza4 Not sure if these are Carnabys or Baudins.
A group of 8 birds feeding on Bankia coccinea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imogenisunderwater

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 11:43 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregwest

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 01:04 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 08:34 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Undescribed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wingspanner

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 08:35 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wingspanner

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 08:53 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Easting nectar from a coastal banksia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_a_critter

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 10:12 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_a_critter

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissadoherty

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 06:05 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rufus18

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2020 01:02 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rufus18

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2018 07:52 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeehacreations

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 12:45 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoug7405

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 11:44 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julien9uwr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2019 07:34 ΜΜ ACST

Τόπος

kakadu (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodgerp

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 10:36 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 1980 11:34 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawnborchardt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 08:34 ΠΜ ACDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulmp-photo

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 12:47 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mroseup

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2023 04:05 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbree

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo-anned

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 08:18 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 01:36 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetteaussiemacro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 12:19 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetteaussiemacro

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:28 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 10:51 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Hi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetteaussiemacro

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2019 12:16 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetteaussiemacro

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 12:59 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhskevington

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 07:29 ΠΜ ACST

Τόπος

Flynn, NT, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crapgame

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 08:08 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmcgoolie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 05:55 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmwhitington

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2018 02:02 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Διπλοσάινο (Accipiter fasciatus)

Παρατηρητής

mefupa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 1993 01:10 ΜΜ ACST

Τόπος

Hart (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefupa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 1993 02:49 ΜΜ +0845

Τόπος

Cocklebiddy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefupa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 1993 09:49 ΠΜ +0845

Τόπος

Madura (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Γεράκι (Falco berigora)

Παρατηρητής

mefupa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 1993 11:49 ΠΜ +0845

Τόπος

Madura (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόραμφο Γλαρόνι (Thalasseus bergii)

Παρατηρητής

mefupa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1993

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefupa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 1993 08:14 ΠΜ AWST

Τόπος

Bedfordale (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefupa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 1993 08:14 ΠΜ AWST

Τόπος

Bedfordale (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefupa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 1993 08:45 ΠΜ AWST

Τόπος

Bedfordale (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυρολαίμης (Petroica boodang)

Παρατηρητής

mefupa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 1993 09:51 ΠΜ AWST

Τόπος

Barrabup (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 01:42 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

going back and forth gathering spider web to build a perfect nest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niallp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2017 08:46 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Γεράκι (Falco berigora)

Παρατηρητής

niallp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2017 07:28 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niallp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2017 06:02 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 1974 11:20 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Μάιος 18, 1975 04:43 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 1980 11:34 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυρολαίμης (Petroica boodang)

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 1975 08:20 ΠΜ AEST