Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefupa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 1993 02:49 PM +0845

Τόπος

Cocklebiddy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefupa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 1993 09:49 AM +0845

Τόπος

Madura (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Γεράκι (Falco berigora)

Παρατηρητής

mefupa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 1993 11:49 AM +0845

Τόπος

Madura (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόραμφο Γλαρόνι (Thalasseus bergii)

Παρατηρητής

mefupa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1993

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefupa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 1993 08:14 AM AWST

Τόπος

Bedfordale (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefupa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 1993 08:14 AM AWST

Τόπος

Bedfordale (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefupa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 1993 08:45 AM AWST

Τόπος

Bedfordale (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυρολαίμης (Petroica boodang)

Παρατηρητής

mefupa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 1993 09:51 AM AWST

Τόπος

Barrabup (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 01:42 PM AEDT

Περιγραφή

going back and forth gathering spider web to build a perfect nest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niallp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2017 08:46 AM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Γεράκι (Falco berigora)

Παρατηρητής

niallp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2017 07:28 AM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niallp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2017 06:02 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 1974 11:20 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Μάιος 18, 1975 04:43 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 1980 11:34 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυρολαίμης (Petroica boodang)

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 1975 08:20 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυρολαίμης (Petroica boodang)

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 1975 08:20 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen-buckle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 04:41 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgrolph

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 11:53 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgrolph

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 01:35 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgrolph

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 02:00 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterviragphoto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 11:24 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robshep

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:23 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvanc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 1949 09:32 PM AEST

Περιγραφή

Classical record of large dead specimen from around Cairns.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ariellesaunders

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 05:08 PM AEST

Περιγραφή

In third photo on its neck -> is that a tick? Unfortunately I only spotted it in the photos not on site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niallj1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 02:30 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjpeley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 12:37 PM AEST

Περιγραφή

Let me get within a couple of meters, then started putting on a song and dance show!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παπαγαλάκι Μπάτζι (Melopsittacus undulatus)

Παρατηρητής

arthur_chapman

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 11:21 AM AEST

Περιγραφή

Budgerigars east of Middleton along the Winton Road (Kennedy Developmental Road) west of Winton, Queensland, Australia, June 2022.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moth_nut

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2015 09:33 AM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henburys

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 07:06 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrathbone

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 01:37 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

jpshahady

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 10:36 AM AEST

Τόπος

Dee Why, NSW, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Γεράκι (Falco berigora)

Παρατηρητής

katefriebe

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 10:41 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παπαγαλάκι Μπάτζι (Melopsittacus undulatus)

Παρατηρητής

knicolson

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 10:57 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garint63

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2016 04:52 PM AWST

Περιγραφή

Grey Butcherbird (Cracticus torquatus)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

doggy48

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 12:56 PM AEST

Περιγραφή

crested grebe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 03:22 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 12:22 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garethbarber

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 05:08 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jb2602

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 02:07 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δυτικό Γκρίζο Καγκουρό (Macropus fuliginosus)

Παρατηρητής

acerad

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2018 07:20 PM AWST

Περιγραφή

A Western Grey Kangaroo spots the camera from the bushes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calumjbw

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 01:18 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acerad

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2016 09:35 AM AWST

Περιγραφή

An Elegant Parrot perched on a small branch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acerad

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2011 01:04 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acerad

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2011 03:51 PM ACST

Περιγραφή

A White-plumed Honeyeater perched on a tree branch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sirkendizzle

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 02:24 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acerad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015 08:08 AM AEDT

Περιγραφή

Australian Reed-Warbler perched on vertical grass stem in grassy wetland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushbandit

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 12:42 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattclancy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Περιγραφή

Observed crossing road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesbennettbirds

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:39 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesbennettbirds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 12:31 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_brun

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 10:25 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Γεράκι (Falco berigora)

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2016 04:25 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonypaul

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 09:04 AM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathewdb

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 02:01 PM ACST

Τόπος

Wirrina Cove (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumnut

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 12:52 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mledmonds84

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:23 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l-li

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakesrcool

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jb2602

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 01:57 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mroseup

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 09:10 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akoslumnitzer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 04:00 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrathbone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 03:01 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 01:38 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 01:27 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffreywalker69

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2012

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Περιγραφή

There is great affection in family units.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffreywalker69

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2012

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Περιγραφή

There is nothing better than the security of Mum or Dad.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffreywalker69

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2012

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Περιγραφή

Macaroni (Royal) Penguins are amazing. You think they all look the same but when you look closely at their heads they are all a little different with unique yellow "hair" and head shapes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torley

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

This powerful owl chick was hand raised and released back into the wild after being blown out of his nest in a storm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sirkendizzle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2018 08:34 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyclitheroe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 12:32 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffreywalker69

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2011 11:44 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffreywalker69

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2010 09:14 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 1994 10:26 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaacclarey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2022 05:36 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toboote

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 01:36 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonypaul

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 03:53 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddburrows

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 11:06 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

leithallb

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 05:10 PM AEST

Περιγραφή

9721

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indrabone

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 12:07 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaniana08

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2018 10:41 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virusmanbob

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2015 01:06 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαστή Κουκαμπούρα (Dacelo novaeguineae)

Παρατηρητής

stragu

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 12:22 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαστή Κουκαμπούρα (Dacelo novaeguineae)

Παρατηρητής

toddburrows

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicofury

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 07:14 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσαλαπετεινός (Upupa epops)

Παρατηρητής

joy_tansey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2012 03:57 PM AEDT

Περιγραφή

This bird was observed in the grounds of the Roebuck Plains Roadhouse and Caravan Park. The bird was found on 10 November and was present until the end of December 2012. The record was accepted by the Birds Australia Rarities committee (BARC).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joy_tansey

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2007 11:05 AM AEST

Περιγραφή

This bird was present in the grounds of the Whim Creek Hotel. It was observed from 29 May to 15 June 2007. This was the second record for Australia. The record was accepted by Birds Australia Rarities Committee.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joy_tansey

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2006 04:30 PM AEST

Περιγραφή

This bird was the first record of this species in Australia. It was observed from 19 June until 7 October, 2006. The record was accepted by Birds Australia Rarities Committee (BARC).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffreywalker69

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2014 04:44 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbdown

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 02:25 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγιοπούλι (Pastor roseus)

Παρατηρητής

joy_tansey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2004 12:47 PM AEST

Περιγραφή

This was the first record of this species in Australia. Accepted by BARC.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michasmith

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divercraig

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 04:59 PM AEDT

Τόπος

Boambee Headland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianalker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabeth1672

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Περιγραφή

This was taken at a large bat camp in Parramatta Park NSW.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenssommer01

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 06:00 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)

Παρατηρητής

steverobsonphotographybrisbane

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 12:00 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treeswift_wildlife

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 08:11 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

protomammal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 11:00 AM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έχιδνα (Tachyglossus aculeatus)

Παρατηρητής

karina_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 05:30 AM UTC