Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spigspid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 11:59 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ispot

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 01:44 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Resting on the flower of a Norfolk Island Hibiscus in my garden. This is the first time that I've seen one of these beauties.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melinda_ford

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 11:33 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

christmasbeetlecount

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellasmith12

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellewalks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 11:15 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spigspid

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 08:12 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bargosnows

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2021

Τόπος

Bargo (Google, OSM)

Περιγραφή

Male Spotted Quail Thrush .
Observed in Eucalyptus giving double whistle song.

Area burnt 19th December 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:43 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:34 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 11:06 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian2370

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 11:51 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Form Cribrarula cribraria zadela (Iredale, 1939) suggested by D.Preston but name status is inquirendum accordng to WoRMS http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=711164

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian2370

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 07:17 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian2370

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 10:48 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 03:02 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 10:58 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalimata

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 12:12 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Tiny black native bee on Dianella caerulea

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian2370

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 10:59 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrian2370

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 10:23 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 03:20 ΜΜ AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020

Περιγραφή

~25mm long, ~60mm legspan

Male Silver-back (Idiommata sp ES02)

www.ellura.info/Arachnida.html#Idiommata-sp-ES02

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Διπλοσάινο (Accipiter fasciatus)

Παρατηρητής

bargosnows

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 12:07 ΜΜ AEDT

Τόπος

Bargo (Google, OSM)

Περιγραφή

Images from Trail Camera of Brown Goshawk taking off with its kill of European Rabbit.
Both species common breeding residents.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Περιγραφή

1 up close flew back to another tree then flock of 6 flew off together

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 01:37 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 05:19 ΜΜ +11
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 01:35 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 11:43 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r_shofner

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 04:55 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_bishop

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 08:52 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Phase contrast microscopy, 400X magnification

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)

Παρατηρητής

trinitycollege

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 07:14 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Hatching out.

Ετικέτες

WH

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_bishop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2020 08:08 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 12:39 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Περιγραφή

Originally I had no idea what this was. I thought it was a cordyceps as it has erupted from the body of a katydid or grasshopper. Someone has suggested pin mold, another has suggested slime mold.
Found positioned on a decaying log in subtropical rainforest next to a creek. We have recently had lots of rain and high humidity.

Via a cordyceps identification page on Facebook, Nigel Hywel-Jones commented "It is indeed spectacular, and rare. In 35+ years and over 20,000 collections in 12 countries I have found it once. On an adult moth. That is how rare it is. It is in the genus Sporodiniella and is a Zygomycete. It looks similar to Sporodiniella umbellata."

So I have now listed it as such.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 06:44 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 03:25 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 03:34 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 03:55 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 02:51 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victoria919

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 11:01 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

F2L slug

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

spigspid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2013 11:40 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

'There's a scheme afoot!'. Pigeons, pigeons everywhere.....Italian pigeons enjoy some very beautiful urban roosts, here on the Fontana dei Quattro Fiumi in Rome.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 04:24 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Begging for food (listen to the sound recording!) from the parent currawong https://www.inaturalist.org/observations/69768338

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r_shofner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 09:38 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

F2L

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r_shofner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 01:40 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljp598361

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Περιγραφή

Another sighting of a female of this mosquito species. My backyard in outer western Sydney

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 12:32 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 12:48 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamzin_ward_kucurs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 07:32 ΜΜ AEST

Περιγραφή

F2L

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thwindsor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 09:09 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Moth attracted to outdoor light. Observed as part of F2L citizen science survey.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 08:43 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Attracted to light at night in suburban back yard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 02:57 ΜΜ AEST

Περιγραφή

moth seen on screen door next to it is a potted Geranium which also had caterpillars

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 05:04 ΜΜ AEST

Τόπος

Murray, AU-QL, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Eye moth
Identified as Speiredonia spectans on Bowerbird by Matthew Connors

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2019 08:26 ΜΜ AEDT

Τόπος

Belbowrie Road (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 07:24 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherburwell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin_prickett

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2020 05:45 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Southern Old Lady Moth - found on one of my flyscreens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adel_plainsgirl

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 11:01 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Ετικέτες

UV

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_inverted_guy

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 12:13 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_inverted_guy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 07:22 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 05:00 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 11:54 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 02:44 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 03:40 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Many individuals on eucalyptus trunks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2016

Περιγραφή

I'm not sure this is the place?
But this is a behavioural shot, showing that these are resin bees.
She's lining the nest, then a shot of a completed nest.
Same month, 5 years ago to our previous obs.
https://inaturalist.ala.org.au/observations/69065016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021

Περιγραφή

~12mm long
Only the female has the red eyes.
I never realised how long their tongue was. Sometimes inverts stick their tongue out in the fridge, so I took the oppotunity to record it.
It's 4mm long, 1/3 of the whole body length!
Unfortunately as soon as she woke up she went into flying mode, so no nice profile shot of her standing normally.
We then release her into the Melaleuca lanceolata where we found her.
Here's another nesting:
https://inaturalist.ala.org.au/observations/69065640
www.ellura.info/Diptera-Hymenoptera.html#Megachile-aurifrons

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021

Περιγραφή

Large @ ~12mm long

This is our 14th species of Mutillidae at Ellura. Here's some of our others.
www.ellura.info/Diptera-Hymenoptera.html#Wasp:-Mutillidae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 11:40 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

streglystendec

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 08:30 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Attracted to light at night in suburban back yard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer512

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 07:25 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinitycollege

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2019 05:49 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found this one in a creek out Thangool
way a year ago - been observing it in our aquarium since. Has grown to about 3cm long

Ετικέτες

wh

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 12:00 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adel_plainsgirl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 04:18 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Faggot Case Moth, Tineoidae Psychidae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2016 03:31 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zosterops99

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 09:06 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Cebysa leucotelus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 09:19 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 06:15 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 01:35 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2016

Περιγραφή

Black Headed Fairy Longhorn Moth (Nemophora topazias)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2017 04:03 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Anisozyga pieroides caterpillar
Identified as Anisozyga pieroides on Bowerbird by Matthew Connors: "This very strange-looking caterpillar was sitting on a branch attempting to look inconspicuous"

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Πέταυρος (Petauroides volans)

Παρατηρητής

r_shofner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 08:34 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 12:08 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 12:17 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 12:50 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r_shofner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 09:52 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 05:53 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Last pic is with the parent (blurry but!)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 12:52 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r_shofner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 10:34 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 03:33 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 01:50 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 02:33 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 11:47 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregsteenbeeke

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2021 07:40 ΜΜ +11

Περιγραφή

Cluster of flowers likely to be a single individual

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 09:25 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 05:55 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Interesting habitat on hot, dry, flat rocks high above the water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 12:40 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bargosnows

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2021 12:51 ΜΜ AEDT

Τόπος

Bargo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalimata

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2008 04:33 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 12:04 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 12:09 ΜΜ AEDT