Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugmaori

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2018 02:00 ΜΜ +13

Περιγραφή

The focus of this image is the smaller central insect on the Manuka flower not the larger honey bee. Notice the size difference. I can’t identify this insect.