Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ars_4

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 03:36 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiutian

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiutian

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiutian

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubibubidksw

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 08:37 ΜΜ CST

Περιγραφή

Host plant: Combretum indicum(使君子)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubibubidksw

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Guangdong, CN (Google, OSM)

Περιγραφή

Clerodendrum fortunatum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubibubidksw

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 12:01 ΜΜ CST

Περιγραφή

Host plant: Glochidion eriocarpum(毛果算盘子)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubibubidksw

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Guangdong, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiutian

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smalltown_huang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2019 02:22 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leung-

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 04:52 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaolian

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

The plant host is Psychotria

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abyssss

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 09:54 ΜΜ CST

Περιγραφή

寄主 五星花

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abyssss

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 09:20 ΜΜ CST

Περιγραφή

host plant :五星花 Pentas lanceolata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baoyanliang

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 02:21 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huangmp

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:36 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubibubidksw

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 12:02 ΜΜ CST

Περιγραφή

灰蜻属待定种4,是否为鼎脉灰蜻的变异型尚未明确。
Orthetrum sp. 4, not yet confirmed if this is just a variation of O. triangulare.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ars_4

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 03:40 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ars_4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 11:45 ΠΜ CST