Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)

Παρατηρητής

edith1111

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 11:38 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Tiny

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 10:03 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 10:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmcghee

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 09:46 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on shaded cliff

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbltucker

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 01:34 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 05:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

braiden1

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 08:00 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpohl

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 10:35 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 10:38 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 08:51 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεφίτης (Mephitis mephitis)

Παρατηρητής

dljones

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 11:54 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Early morning visitor photographed by my Daughter-in-Law in her backyard.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελιδονόχορτο (Chelidonium majus)

Παρατηρητής

rsissons

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 10:53 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_diem

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 11:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turlough_ohare

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 10:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piltingsrud

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 10:10 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 05:18 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hayleyeweb

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 11:19 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dickcannings

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 12:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidrscott

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:56 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 12:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

w/ capsules. On rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 10:04 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On metavolcanic rock near river

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolas94

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 05:43 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 02:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 01:49 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 12:39 ΜΜ PDT

Περιγραφή

On soil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumblesbee

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2021 12:29 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulus27

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2014 01:00 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efarries

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 02:36 ΜΜ MDT

Περιγραφή

South facing, exposed rock face.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannadv

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 03:18 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2021 01:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 12:36 ΜΜ MST

Τόπος

Clearwater, BC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyndas

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 11:20 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmeikle

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2013 01:49 ΜΜ PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

je9h

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 12:00 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 10:05 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosaceae_roberts

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 02:23 ΜΜ UTC

Τόπος

Delta, BC, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunrise37

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2014 07:08 ΠΜ CDT