Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοσκαλίδρα (Calidris maritima)

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 02:53 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Φαλαρόποδας (Phalaropus fulicarius)

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 02:17 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 02:04 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 09:00 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanhh

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 11:03 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπαθοληστόγλαρος (Stercorarius pomarinus)

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 10:29 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 03:56 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδοβούτι (Gavia stellata)

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 09:34 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαπωνοτσίχλονο (Calcarius lapponicus)

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 03:02 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 07:56 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοσκαλίδρα (Calidris maritima)

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 10:02 ΠΜ EDT

Περιγραφή

At Pipit Point. Thanks to Don and Ian for the heads-up.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 09:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Watched this Common Raven completely dismantle a bee or wasp or hornet nest and then fly across the road with a big chunk of it. The bird spent several minutes feeding on whatever remained in the interior of the nest. The third photo shows a close-up of one section of the nest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 09:55 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Sleeping in an oak tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 01:28 ΜΜ EDT

Τόπος

Taylor Creek Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 01:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λαγόποδας (Lagopus lagopus)

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 02:34 ΜΜ EDT

Τόπος

Dutch Garden (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 02:13 ΜΜ EDT

Τόπος

Dutch Garden (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 05:58 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 06:01 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοσκαλίδρα (Calidris canutus)

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 08:50 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 11:14 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 01:14 ΜΜ EDT

Τόπος

Dutch Garden (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kris-ito

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 09:02 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 11:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 10:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 01:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Άλκα (Alca torda)

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 01:42 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 02:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 09:11 ΠΜ EDT

Τόπος

Dutch Garden (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 02:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

2 at this location.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 01:31 ΜΜ EDT

Τόπος

Dutch Garden (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 11:24 ΠΜ EDT

Τόπος

Dutch Garden (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 11:49 ΠΜ EDT

Τόπος

Dutch Garden (Google, OSM)

Περιγραφή

It came back and extracted small caterpillars from beebalm plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 02:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Dutch Garden (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελαφοποντικός (Peromyscus maniculatus)

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 07:56 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 06:33 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 09:37 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 09:54 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 02:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 11:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 12:54 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 11:26 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 12:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 07:55 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 12:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kris-ito

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 07:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 09:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 10:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 09:40 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 12:08 ΜΜ EDT

Τόπος

Dutch Garden (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 09:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023

Περιγραφή

Large breeding aggregation (30+ individuals)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 10:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 02:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 12:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 09:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kris-ito

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 12:44 ΜΜ EDT

Τόπος

Port Hope, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεφίτης (Mephitis mephitis)

Παρατηρητής

noammarkus

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 08:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 01:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 10:50 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On Hawk Hill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 07:53 ΠΜ EDT

Τόπος

Dutch Garden (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 02:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 03:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noammarkus

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 11:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 01:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 08:45 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 01:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 01:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 01:11 ΜΜ EDT

Τόπος

Taylor Creek Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulreevesphotography

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 01:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 09:43 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Third year in a row at this same location.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

noammarkus

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 07:14 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 10:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 11:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noammarkus

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 10:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 01:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 09:54 ΠΜ EDT

Τόπος

Dutch Garden (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023

Περιγραφή

Easily one of the coolest flies I've seen so far...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 01:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 11:09 ΠΜ EDT

Τόπος

Taylor Creek Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 01:59 ΜΜ EDT

Τόπος

Taylor Creek Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 08:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 02:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 12:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noammarkus

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 08:50 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 08:34 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 05:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 08:15 ΠΜ EDT