Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 09:59 ΠΜ EDT

Τόπος

Taylor Creek Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noammarkus

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 06:56 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noammarkus

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 12:35 ΜΜ EDT

Τόπος

Taylor Creek Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 08:57 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On Ranunculus sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 09:23 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρατζάς (Hydroprogne caspia)

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 05:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δορυφόρος Της Πατάτας (Leptinotarsa decemlineata)

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 11:51 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρός Λιμνοδρόμος (Limnodromus griseus)

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 11:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 12:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 06:34 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 09:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρός Λιμνοδρόμος (Limnodromus griseus)

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 02:34 ΜΜ EDT

Περιγραφή

One of a pair.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 12:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 02:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulreevesphotography

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 02:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kris-ito

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 01:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 07:24 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Feeding on Maple buds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σετόφαγα Του Τάουνσεντ (Setophaga townsendi)

Παρατηρητής

noammarkus

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 09:48 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kris-ito

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 09:16 ΠΜ EDT

Τόπος

Cobourg, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 08:43 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανός Τοξόστομος (Toxostoma rufum)

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 07:38 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 06:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 08:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 08:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 03:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 04:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

noammarkus

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 01:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόλαιμη Πάρουλα (Setophaga dominica)

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 11:43 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 06:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαπωνοτσίχλονο (Calcarius lapponicus)

Παρατηρητής

noammarkus

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 11:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kris-ito

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 05:23 ΜΜ EDT

Τόπος

Hamilton, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanhh

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 08:14 ΠΜ EDT

Τόπος

Dune Habitat (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 08:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noammarkus

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 01:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 02:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noammarkus

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 03:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 10:34 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 08:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλάρος Της Ισλανδίας (Larus glaucoides)

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 07:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 08:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Αύγουστος 2013

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

paulreevesphotography

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 07:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulreevesphotography

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 03:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 09:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρή Σταχτόπαπια (Aythya affinis)

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 12:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 04:55 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 04:07 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 11:58 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 10:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 01:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 11:44 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 10:22 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2017 09:45 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Found this specimen a while back and thought it looked really odd for A. americanus (Hence why I photographed it). Coming back to it now with a bit more knowledge I can see it shows structural characteristics more like the Canadian Toad--Two closely-raised ridges between the eyes forming a blunt crest. The wart and colour patterning also look different and give off a slightly different impression.
That being said, I still have little-familiarity with this species. Plus these aren't known from here in Ontario. Looking forward to any thoughts and input

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noammarkus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 11:27 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοσκαλίδρα (Calidris canutus)

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 06:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulreevesphotography

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 09:22 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 10:17 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύκνος Τρομπέτα (Cygnus buccinator)

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 10:09 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 01:32 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noammarkus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 12:00 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 01:59 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γιγαντόγλαρος (Larus marinus)

Παρατηρητής

handy2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 12:27 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 12:39 ΜΜ EST

Τόπος

Taylor Creek Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλη Πάπια (Aythya fuligula)

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 03:26 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noammarkus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Άλκα (Alca torda)

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 03:48 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 02:05 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 12:54 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022 12:50 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρή Σταχτόπαπια (Aythya affinis)

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 03:30 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

paulreevesphotography

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 12:25 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 12:23 ΜΜ AST

Περιγραφή

Flying in the snow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Πουπουλόπαπια (Somateria mollissima)

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 02:56 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 09:06 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulreevesphotography

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 02:42 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulreevesphotography

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 09:33 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 12:52 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόκεπφος (Alle alle)

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 02:20 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόκεπφος (Alle alle)

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 12:57 ΜΜ EST

Περιγραφή

Found by @brianstahls. Enjoyed by many. Wish I got a better shot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόκεπφος (Alle alle)

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 02:41 ΜΜ EST

Περιγραφή

Dovekie. Photographed at Ashbridges Bay Park, Toronto, Ontario on 10 December 2022. A great find by local birder Brian Stahls.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόκεπφος (Alle alle)

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 01:51 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 12:54 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

paulreevesphotography

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 01:31 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noammarkus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 04:17 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 02:51 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)

Παρατηρητής

allison_zhang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 12:11 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2022 01:54 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 09:30 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 11:45 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόγλαρος (Hydrocoloeus minutus)

Παρατηρητής

kentross

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 05:40 ΜΜ EDT

Τόπος

Barrie, ON, Canada (Google, OSM)