Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 10:28 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dslinehan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2007

Τόπος

Antarctica (Google, OSM)

Περιγραφή

Adelie penguin chick at Shingle Cove, South Orkneys.

Here is a video I made showing an Adelie colony at this locations:

https://www.dslinehan.com/princess/princess-episode-3/videos.php/#e3-adelie-colony

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτόμπουφος (Asio flammeus)

Παρατηρητής

kyletansley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 04:28 ΜΜ EST

Περιγραφή

6 seen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 03:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben1325

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 07:30 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Little guy needed to rest his wings. Wonder what he’s doing so far off shore!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 1989

Περιγραφή

Red-winged Blackbird
near Stewardson, Illinois
1 June 1989

I'm posting this record just for the general interest of a Red-winged Blackbird with one white wing. Whether a partial albino, or a partial leucistic bird, I'm not sure. A local farmer told my wife and me that this bird had been on his farm for three summers. The bird left in the fall with the other Red-wingeds and came back in the spring. I watched it for about 30 minutes. It vocalized like any other Red-winged BB and interacted with other Red-wingeds normally. It was pretty flashy to see in flight, however. Three shots posted. These images scanned from old color slides.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glezah

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Durango, MX-DU, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsmorris

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 12:53 ΜΜ ADT

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζος Λύκος (Canis lupus)

Παρατηρητής

dan26

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2009 07:04 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gman122

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornithopsis

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 04:18 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woofy

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 11:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woofy

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 08:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woofy

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 09:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woofy

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 05:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benthehen

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 07:18 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakelly

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

With live young

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elfaulkner

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catiekrasner

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 08:49 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miranda284

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 06:44 ΜΜ UTC

Τόπος

Vicksburg, MS, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Near shed. Actually tried to bite!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattbuckingham

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricknirschl

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2019 12:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricknirschl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2015 06:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricknirschl

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2018 01:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdturntable

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:20 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Captured in quick moving murky water moving from the flooded areas back into the river via a small channel.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Actual photos to come

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connorcochrane

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Being Eaten by a GREG

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Sure looks a lot like this snake, and it sure might be this snake from October 2021:

https://www.inaturalist.org/observations/98624412

For those interested, there is some most instructive conversation about this snake, which was seen by another iNat observer when I took these photos, which can be found at:

https://www.inaturalist.org/observations/113191746

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Observation denotes where wild seeds of this rare North Branch plant were sown as part of our LaBagh restoration activities

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 04:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlory

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 01:28 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 09:30 ΠΜ CDT

Τόπος

Morris, IL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Super crazy case of triple amplexus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gman122

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Some interesting coloring (or lack thereof) in this one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 11:14 ΠΜ CST

Περιγραφή

Literally baffled as to what I’m earth this is. First thought when I saw it stuck in the snow was a bird, then fish, then frog.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 09:34 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

charliefarrell2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 10:04 ΠΜ CET

Τόπος

Kikinda, RS-SN, RS (Google, OSM)

Περιγραφή

Just some of the Long-eared Owls roosting in conifer trees in the centre of the town of Kikinda in Serbia. Over 80 birds counted, but the peak count is in the region of 750! Such good views and a great selection of male and female birds so that it is possible to observe the differences in plumage betw|n the species. In this particular roost, the majority of birds were female.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 07:32 ΠΜ CST

Περιγραφή

LETS GOOOO

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bogwalker

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juddpatterson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2013

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

ryangrow

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 05:23 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Περιγραφή

Not a digibin, just my phone. Insane

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholasspd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonrisk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nortonsantos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 10:34 ΠΜ EDT

Περιγραφή

©www.williamwisephoto.com Donnelley Wildlife Management Area; Colleton, South Carolina, USA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2017 12:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

March, 2017 nature journal entry; Walton County, Georgia. A flurry of back and forth flights directed my eye to a tree stump leaning over the water’s edge. Brown-headed Nuthatches (Sitta pusilla) were making runs to a small opening in the stump and disappearing in the shadowy hole. Zooming in, I saw the incoming flights carried small pieces of... http://williamwisephoto.com/photographyblog/nuthatch-nest

~William Wise Photo Nature Notes is a wildlife, birding and nature photography blog documenting the beauty, design and wonder of God’s creation. -- "What a wildly wonderful world, God! You made it all, with Wisdom at Your side, made earth overflow with your wonderful creations." Psalms 104 The Message

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 07:44 ΠΜ EDT

Περιγραφή

On a morning walk behind the animal control shelter, I spotted a writhing black ball and a wing in a tree. Holding up my binoculars, I couldn’t believe my eyes. About 30 feet up in the air, a Ratsnake was dangling from a limb and struggling to swallow a Northern Mockingbird. I ran back to my office for my camera. Returning in about 5 minutes, it was still going at it. I watched for about 20 minutes until they fell into the undergrowth and I couldn’t see it anymore. I was able to capture some video as well and posted it on my nature photo blog. http://williamwisephoto.com/photographyblog/ratsnake-devours-mockingbird

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 02:33 ΜΜ EST

Περιγραφή

Thursday, January 21, 2021 - paddling the upper half of The Sill; Okefenokee National Wildlife Refuge, Georgia. ©williamwisephoto.com

~ Journal: http://williamwisephoto.com/photographyblog/okefenokee-warblers

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

williamwisephoto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2016 06:09 ΜΜ EDT

Τόπος

Athens, GA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

While enjoying some backyard birding, my neighbor's cat ran out from behind my shed and reminded me why I wish all cat owners would keep their domesticated animals indoors. http://williamwisephoto.com/photographyblog/flickers-warblers-and-cats

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako252

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 02:26 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebeccagelernter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Edit - Bat Falcon Bat Falcon!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hongwy

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 06:06 ΜΜ +08

Περιγραφή

Social distancing please~!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juddpatterson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cr_hundermark

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

North West, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Very large, very unhappy Rinkhals. Removed from a small holding with 17 dogs, and released a ways down the road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2013 10:20 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2013

Τόπος

Aurora, PH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Sud, NC (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 11:39 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2017 10:12 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axakak

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2017 12:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harshithjv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 03:32 ΜΜ IST

Περιγραφή

Rhagodima cf. nigrocincta

Cincta (cinctus, cinctum) in latin means "surrounded by". So the portmanteau "nigrocincta" can mean "surrounding by black color". This might refer to colors and patterns on the abdomen of this species. Or it may not refer to black patches on some legs which does not form full circle/ring as in R. Annulata.

But these informations are not clear to me as per the description by Henry Meyners Bernard who described the species as Rhax nigrocincta along with Rhax Howesii (currently assigned as Rhagodes melanopygus). Another information I can find is that as per Simon's 1885 description R. annulata has body length of 18mm and as per Bernard's description of R. nigrocincta is around 1.25 to 2 inches. T̶h̶e̶ ̶s̶p̶e̶c̶i̶m̶e̶n̶ ̶w̶e̶ ̶s̶a̶w̶ ̶w̶a̶s̶ ̶a̶r̶o̶u̶n̶d̶ ̶1̶.̶2̶ ̶t̶o̶ ̶1̶.̶5̶ ̶i̶n̶c̶h̶e̶s̶ ̶l̶o̶n̶g̶.̶ (The specimen was just 2 cms long after I re-checked the video where it climbed to my friend's hand. Videograb is attached as last photo.)

Henry Meyners Bernard's 1894 article on the species called "On two new species of Rhax. Journal of Linnean Soicety London" can be read here: https://ww.rcin.org.pl/dlibra/publication/88759/edition/67942/content?ref=struct

The illustrations on the book has been digitized and uploaded to Wiki Commons over here:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhagodima_nigrocincta.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhagodima_nigrocincta_cutted.jpg

Comparing the images above I can see similar black patches on the legs. Also the white moustache pattern has good resemblance on the individual. But I don't see the spurs specified in illustrations.

Note: I am not conforming on the species level identification here. I have just added my notes here for future reference for anybody who wants to take this subject for research.

Featured links:
https://www.instagram.com/p/B_IRP2ZA02t/

https://twitter.com/inaturalist/status/1251551116027805698

https://www.facebook.com/inaturalist/posts/pfbid02Fja8b97GMMmc4V5FAbNAoccbEETKiDDF59KX7BzdsWV3rqReRq1x4HJa4T9m41cFl

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertophiles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 11:00 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Acanthanura 'Otways 2'

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vipulramanuj

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 07:19 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninangel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 05:30 ΜΜ -03

Περιγραφή

Encontrado en Cerro grande, La Serena

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gurveena

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 06:53 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxbottomtime

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2017 10:02 ΠΜ PST

Περιγραφή

Calliostoma annulatum making a funny face.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyg

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2017 12:30 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockyreviko_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magrietb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2017 07:56 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Των Βράχων (Otospermophilus variegatus)

Παρατηρητής

micahlauer

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2005 08:55 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cveld

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2020 08:35 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrislukhaup

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2009 05:58 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joswan12

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2015 08:00 ΠΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φαλαρίδα (Fulica atra)

Παρατηρητής

clara_g

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 12:16 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zerokevin

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bahleman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 06:17 ΜΜ CET

Τόπος

Tanguiéta, Bénin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramon_d

Ημερομηνία

Ιούλιος 2005

Τόπος

Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2017 02:15 ΜΜ PDT

Περιγραφή

a) The jumping spider resemblance is insane. b) The range of sizes among adults is insane. What is up with this fly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 12:07 ΠΜ IST

Τόπος

Sanoor (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Αλωπίας (Alopias vulpinus)

Παρατηρητής

edcoreyncdpr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Breached at least 8 times over the course of a few minutes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτοϊκτίδα (Vormela peregusna)

Παρατηρητής

otgonbayar_tsend

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Dzavhan, MN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rollingplainst

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

While taking a picture of this Eastern Hognose Snake, observation at https://www.inaturalist.org/observations/79960222, this butterfly landed. Friends?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanguinaria33

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 11:58 ΠΜ CDT

Τόπος

Cherry Hill Woods (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebals

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 03:11 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I had stopped taking Anotia pictures but kept looking hoping to find a uhleri to post. But when I turned over this leaflet I just had to take one more!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magnetosphere

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 12:27 ΜΜ CST

Τόπος

LaBagh Woods (Google, OSM)

Περιγραφή

Two Whoopers were sighted and photographed early in a three hour session which delivered a state-high count (per eBird) of 20,350 Sandhill Cranes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 10:35 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 02:54 ΜΜ CST

Τόπος

Waukegan, IL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen by dozens of people throughout the afternoon, and photographed by many. An incredible find by Susan Z. yesterday, and an incredible refind this afternoon by Nolan K.

Arrived at 7:30 a.m. and searched until about 11 fruitlessly. Went home for 5 minutes before learning the bird was refound and we went back to find it. One of the greatest days of birding I’ve ever had.

Bird left the dark and dense cluster of yews east of the WTP just 2 times in about 3.5 hours to forage in the Scots Pines across the sidewalk both to the north and the south. Typically stuck to a couple of perches deep inside the dark corners of the yews, sometimes seen eating the yew berries or even catching an insect flying by its perches.

FIELD MARKS FAVORING SMALL-BILLED: Rounded head, grayish overall coloration, messy string of white wing bars, lesser covert wing bar extremely faint and at most times invisible, white bases of secondaries, very few white crown feathers visible when fluffed up and preening, white reaching from the primary fringes to the lower wing bar. Alvaro Jaramillo's video differentiating Small-billed v.s. Chilean was incredibly helpful both in the field and at home while writing up description. (https://www.youtube.com/watch?v=B5SAAu5iNi0)

I heard 3 vocalizations personally throughout the hours I was there, and I’m in complete agreement with Tom L. that it sounds like a pitched up, whistled RECR.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willem9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2019 03:51 ΜΜ MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

travisperry

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 06:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 10:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 10:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 11:15 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 11:24 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashutoshshinde

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2015

Τόπος

Palghar, IN-MH, IN (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahfreedman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 03:38 ΜΜ EDT

Περιγραφή

being eaten by Phymata sp.