Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanarchiste

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 06:30 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanarchiste

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2014 11:03 AM CET

Περιγραφή

Should be called Aglaomorpha quercifolia. Assiociated with ants.