Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caterpillarofsociety

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 01:30 PM MDT

Περιγραφή

The little flies were absolutely coating this Promachus' Stink bug prey.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren926

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 08:31 AM MST

Περιγραφή

Another dead bird in our yard :(

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobnieman

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 06:57 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genevaharstine

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 12:36 PM UTC

Περιγραφή

Found a pair resting in a torpid state on a dried yarrow stem on an overcast morning, ~60F

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caterpillarofsociety

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Περιγραφή

Dug up by accident! The first photos are as-found, with the Sandalus larva curled around the Cicada nymph's legs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2014 06:32 PM CDT

Περιγραφή

On Clematis drummondii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notes

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2018 09:52 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 11:08 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ailanthiis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 06:21 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

brad65

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 08:44 AM MDT