Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliselipinski

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 09:09 AM PST

Περιγραφή

Elk in the morning light along schmuck road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrm671

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 05:27 PM PDT

Περιγραφή

First time I have heard or seen a hoary bat. I saw them flying over the pond at Corn Creek and they are 4x bigger than the common canyon bat. I waited 5 hours, close to sunset, to see if it would wakeup and fly away.

WATCH THE VIDEOS HERE:
https://www.flickr.com/gp/jrmannn/hjEP2d
https://www.flickr.com/gp/jrmannn/7e7e46

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2020 09:40 AM PST

Περιγραφή

Bob this is the bird that landed when I was talking with you on the iPhone and I shot this one handed!.