Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boazsolorio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 03:33 PM PDT

Τόπος

Millard Falls (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paperplum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 04:05 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeywad

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 11:41 AM PST

Τόπος

Irwindale, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Identified by Seek
Brown lizard with a slight tint of green. Spotted and spikey.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

wildgifts

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 10:06 AM PST

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

kelcie_c

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 12:14 PM PST

Περιγραφή

No you can’t come in you silly little man

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

rabbitlady101

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 04:14 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kateymoroneso

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022 09:30 AM PST

Περιγραφή

Hanging upside down in tree for a few days

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 02:58 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregslak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 12:31 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelvoeltz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 02:42 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelseyhicks02

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 02:58 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john3059

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 07:55 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendywalker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2017 08:25 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onthebeach50

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:27 AM MDT

Τόπος

Marana, AZ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolblaney

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 03:25 PM PDT

Τόπος

Claremont, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Eriogonum at the California Botanic Garden

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakeinmypocket

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 1981 04:27 PM PST

Τόπος

Poway, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

animefarmer

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 12:53 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

gioscapes

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 10:52 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίδια (Ανθυποτάξη Gryllidea)

Παρατηρητής

claireannette

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 06:16 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)

Παρατηρητής

daytona_sky

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 03:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylanshaw

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 10:51 AM PDT

Περιγραφή

5-6 individuals were observed flying around milkweed and other plants growing in flower bed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielle870

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 01:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel-johnson

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 02:07 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_decuir

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 09:02 AM PDT

Περιγραφή

Enormous female wasp seen drinking by Caples Creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christophermayhew

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boazsolorio

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 11:43 PM UTC

Περιγραφή

63°
Found feeding on a stalk of Deerweed, very exciting find as it appears to have a rare genetic condition known as Erythrism, which causes the insect to appear pink instead of it's typical green or brown phenotype.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nekrolust

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 10:04 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boazsolorio

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 07:14 PM PDT

Περιγραφή

I have no idea how I found it, it was just on my shirt as I was taking a walk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ectothermist

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 07:26 PM PDT

Περιγραφή

About 10-12 mm