Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2019 09:33 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 02:20 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 10:05 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2015 04:57 PM EDT

Περιγραφή

Notiphilides (Soil Centipedes). Photographed west of Balsas, Amazonas Department, Peru on 30 October 2015.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

neilgunther

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

some art I did ❤️

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 04:21 PM PDT

Τόπος

Cuzco, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάχτυλος Βραδύποδας (Bradypus variegatus)

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 12:26 PM PDT

Περιγραφή

Has been living near the research station for around 20 years. Was named 'Gavina' by researchers there.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 06:03 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 03:40 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidr

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 01:13 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafael_carbonell

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 02:57 AM CEST

Περιγραφή

Aerial sampling. Body length: 6. 3 mm (prosoma: 2.59 mm; opistosoma: 3.54 mm).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bensmith605

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 04:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 09:00 PM CST

Περιγραφή

Warm, humid February night. Attracted to light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2018 04:08 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 08:14 PM MDT

Περιγραφή

Will be determined by genetic analysis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evangrimes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2019 09:49 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 09:26 PM MST

Τόπος

Madre de Dios, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 09:47 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 02:42 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2019 05:08 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 05:40 PM MDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

amaliechristiansen

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 03:36 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 10:46 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimssight

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 08:25 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 07:41 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γιγάντια Βίδρα (Pteronura brasiliensis)

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Περιγραφή

Family of 8 living in an Oxbow lake seen calling to each other and fishing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 02:32 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 09:34 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josephthebirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 02:41 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 09:40 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfb22

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 10:57 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nang

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 06:52 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 10:13 AM -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 06:16 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 03:22 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 08:17 PM HST

Τόπος

Sud Res Pic Pin (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tantsusoo

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2017 09:57 PM +08

Τόπος

West, SG (Google, OSM)

Περιγραφή

Glossodoris cincta, 6 cm, depth 8 m.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2018 05:34 PM MST

Περιγραφή

Porcelio most likely

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dongminsung

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2017 12:20 PM EDT

Περιγραφή

Confirm?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2017 03:46 PM CDT

Περιγραφή

In these photos I show the progression of the dragonflies wings and body after molting it's nymph stage exoskeleton. The adult dragonfly had a forked tail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2017 05:51 PM MDT

Περιγραφή

I found two pseudoscorpions as well as a boxelder bug nymph under the same rock. This was a big find for me as I have never seen a Pseudoscorpion before today.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heleneduplessis

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2011

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 05:05 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 06:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

kitkestrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 05:24 PM EDT

Περιγραφή

Hit and split by lightening

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 04:17 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er1kksen

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2014 02:14 PM PST

Περιγραφή

I was amazed to find this Sierran Treefrog trying to make a meal of a juvenile Taricha.

When I flipped the log the newt was upside down and in the frog's mouth, but was soon let go. The frog's tongue stuck out for a few seconds afterwards, I'd like to think due to awesome tetrodotoxin.

Pepperwood Preserve. Santa Rosa, California.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo_axel

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2017 10:45 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svenbacher

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2016 03:36 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 08:32 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symbiiotica

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2017 08:00 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnhowes

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wklegend

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019 12:14 PM HKT

Τόπος

香港西貢 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εντομοβρυόμορφα (Τάξη Entomobryomorpha)

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2014 12:20 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

the springtail being eaten by the fly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcgan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2017

Τόπος

Penang, Malaysia. (Google, OSM)

Περιγραφή

When the Gummy Bear meets Raspberry... The Red Poduromorph Springtail (ID: Unknown)

Order: Poduromorpha
Family: Neanuridae

Note: This fella was pretty big in size for a springtail, with the body length around 0.5cm in size.

Spotted on Mar 2017 @ Penang, Malaysia.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellykip

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2018 09:20 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevereekie1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2010 03:12 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fresa_diving_caves

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2019 11:51 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aerobird

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2019 03:06 PM AWST

Περιγραφή

白斑筒金花蟲

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcgan

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2014

Τόπος

Penang, Malaysia. (Google, OSM)

Περιγραφή

Close up of the caterpillar

Order: Lepidoptera
Family: Zygaenidae?

Taken on May 2014 @ Penang, Malaysia.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bolotoved

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2016 02:27 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcgan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2017

Τόπος

Penang (Google, OSM)

Περιγραφή

A Soda-blue Sawfly Larva (ID: Unknown)

Suborder: Symphyta

Spotted on Oct 2017 @ Penang, Malaysia.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

laurenolivia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2013 11:35 AM PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccreedy

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 05:14 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

alfredosueira

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2019 10:46 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdjusri

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 11:02 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vexedmuddler

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2019 01:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divindk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2018 09:45 AM PDT

Περιγραφή

Found at Anacapa Island at a depth of about 20’. Unable to determine length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wkcheng71

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2019 11:51 AM HKT

Τόπος

水泉澳 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 02:13 PM MDT

Περιγραφή

Couldn’t figure out what species it is specimen still in lab to be determined

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2019 12:21 PM ACDT

Περιγραφή

Shore dive. Common.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2019 08:13 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2018 07:46 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2018 05:06 PM -05

Τόπος

Dabeiba, CO-AN, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

blackmetal

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)

Παρατηρητής

mycotrope

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycotrope

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesday

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019 11:21 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teale_britstra

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2018

Τόπος

Calliope, QL (Google, OSM)

Περιγραφή

Black-spotted Peacock Spider in grassy lawn

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amylovetus

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019 02:09 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julie56

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019 12:56 PM EDT

Περιγραφή

found among lichen at the edge of a sandhill lake in Munson sandhills of eastern Florida Panhandle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2017 12:37 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

empid

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo_axel

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2017 12:09 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masterpeace

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2015 09:20 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harazaki

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2013 11:29 AM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushboy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2019

Περιγραφή

Don't get in the salad, pretty fella

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harazaki

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2013 12:11 PM JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harazaki

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2013 12:09 PM JST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harazaki

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2013 12:13 PM JST
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

harazaki

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2013 12:13 PM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harazaki

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2013 12:13 PM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harazaki

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2013 12:13 PM JST