Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlculler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2013 10:15 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miriam_petty

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 06:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 05:36 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Barnes Prairie, Racine Co., WI, by the hedgerow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 10:41 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Mecaphesa with ant prey. This spider jumped off of a goldenrod flowerhead, and was suspended by silk for about a minute or more on this windy day, The spider brought its legs inward, when it started spinning in the wind, and held them straight, when parallel to the wind.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 12:04 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Barnes Prairie, Racine Co., WI. Several caterpillars on whorled milkweed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 10:10 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Barnes Prairie, Racine Co., WI. On gray-headed coneflower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 03:10 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Barnes Prairie. On gray-headed coneflower seed head.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 03:44 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Barnes Prairie

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Barnes Prairie near the hedgerow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Barnes Prairie hedgerow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

With dancing kiss fly prey.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

No bogs around here, but there is a seasonal pond.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Virginia creeper at Barnes Prairie hedgerow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

walking around on grass stem, below flowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Few of these gnat ogres were seen this year, and they were first seen about 2 weeks later than 2022.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

with prey, on common milkweed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

m/f at Barnes Prairie.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I got a few good pics of this confrontation. Both spiders jumped away after a few seconds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

F/M Female with prey. I was fortunate to get a dozen good pictures of a female holding her male prey.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

4 on aster sp. leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosemaryglos

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 01:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

M/F Barnes Prairie.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimmoore

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 12:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Ten Mile Creek, Black Hill Regional Park, Montgomery Co., Maryland; Germantown quad

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giantcicada

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 03:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fieldfalcon

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 09:09 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Fuzzy pic, but the best I have. Wasp was flying over and chasing this spider for a few minutes, spider was climbing on the underside of its web.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkis

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 10:10 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Bot fly on gray-headed coneflower, Barnes Prairie, Racine Co., WI