Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_steer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 03:09 ΜΜ NZDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_steer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 04:04 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Caught during the day - beautiful markings.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_robert

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 04:47 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Disturbed from trackside vegetation in the afternoon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 06:46 ΜΜ NZST

Περιγραφή

The zigzag that fades in the middle looks a bit like https://inaturalist.nz/observations/106194438 but otherwise stumped. Looked through all the archived Landcare photos in Tortricidae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 06:20 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 09:44 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carey-knox-southern-scales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 10:04 ΜΜ HST

Περιγραφή

Two nights, three days in the Fox Range. Camping at around 1,650 metres a.s.l.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 09:59 ΠΜ NZST

Περιγραφή

caught in a Heath trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Περιγραφή

Disturbed from seepage vegetation during the day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_robert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 09:34 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Larva on Carmichaelia australis, 1 Oct 2020, emerged 8 November.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_robert

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 08:40 ΜΜ NZST

Περιγραφή

At night on bark of a half dead tree of Pseudopanax infested with the cerambycid beetle Tetrorea cilipes. (Photo not in situ.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_nz

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 07:54 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 08:46 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Drawn to light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 03:15 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Netted flying over wetland vegetation (sphagnum moss, etc.) during the day. Only one specimen seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2014

Περιγραφή

In wetland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lpomare

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2016 10:00 ΜΜ +13

Τόπος

Mt Ruapehu (Google, OSM)

Περιγραφή

Numerous moth suicides in brightly-lit bathroom of alpine hut at about 1700m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2018 08:46 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

rested with wings up

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2019 07:30 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2019 05:27 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2019 08:17 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light (40W Actinic & compact fluorescent)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2019 04:52 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light (40W Actinic & compact fluorescent)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganemerien

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2019 09:35 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganemerien

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2019 09:46 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aucklandmuseum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 1930 06:57 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Asterivora tritis
Holotype
Collected: 16 January 1930
Collected by: A. Philpott

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2020 04:57 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Central North Island form.
Attracted to light, 40w Actinic. 3-4 February 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020 06:35 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic. 4-5 February 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2020 03:28 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap). 5-6 February 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2020 03:33 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap). 5-6 February 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020 03:16 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap). 6-7 February 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020 03:20 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap). 6-7 February 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020 03:09 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

2nd of three specimens.
Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap). 6-7 February 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhudson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020 03:13 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to light, 40w Actinic (Heath Trap). 6-7 February 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 04:24 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicnac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Ruapehu, NZ-MW, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_nz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 12:58 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nativenutter

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 01:48 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 07:56 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Caught in light trap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joepb

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Very large moth under a beech/matai canopy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 01:01 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Caught flying through forest understorey during the day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 07:47 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Caught in light trap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 07:50 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Caught in light trap. A. adonis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 07:49 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Caught in light trap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_robert

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 11:07 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Common on gravel dunes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 12:08 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Grafton Gully/Symonds Street Cemetery, Grafton, Auckland 1010. Native bush remnant.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2021 12:33 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Day flying with others on the edge of gully systems in tussock/rock tor landscape.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strewick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 07:51 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 10:36 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Invertebrate attracted to mercury vapour light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 09:54 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

attacted to mercury vapour light trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 10:59 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

photographed near mercury vapour light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

househopper_jr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 02:36 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 06:55 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Drawn to light at 1450m.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_robert

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2021 05:00 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

One of four swept from kiekie in the evening.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 12:20 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Day-flying over a steep rock/herb field at 1100m.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumsend

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 06:30 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Drawn to light. Initially resting with wings upright. Strong scalloping noted in both forewings and hindwings.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 10:55 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 11:13 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 09:33 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 09:55 ΜΜ HST

Περιγραφή

I have not put an ID on this one because of it's small size, as big a Chloroclystis inductata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 09:31 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

I am inconclusive about ID...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 12:13 ΜΜ +13

Περιγραφή

Found in Egmont National Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam527

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 10:37 ΠΜ +13

Τόπος

3989, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalbertrebergen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 08:03 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_wind

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathiasm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2019 10:20 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juditgee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 04:06 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2019 06:33 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwilson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 11:39 ΠΜ NZST

Τόπος

Tamahunga (Google, OSM)

Περιγραφή

Landed on my pack. Area of kanuka and tree ferns at edge of podocarp-broadleaved forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwilson

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014

Περιγραφή

Small (c.5mm long) moth, on a liverwort-covered clay bank in forest, beside the Mahurangi River.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 10:55 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Attracted to outside light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2020 07:35 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Small moth found resting on Japanese Aralia plant in garden.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Waikato, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to light in podocarp/broadleaf forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_steer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2017 10:27 ΠΜ NZDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Waikato, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to light in podocarp/broeadleaf forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 10:03 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

A small moth seen flying during daytime, landing briefly on low plants.