Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radrat

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 06:20 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgeorgakakos

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 04:49 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Cool four-petaled one found by Christie.

Lots of flowers grow close to the trail - no need to trample to get some sweet looks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

nic7ole

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 05:23 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:43 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radrat

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgeorgakakos

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 10:54 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Highlight of the day for sure. Thought it'd be too cold for one to be out.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριδάκτυλος Γλάρος (Rissa tridactyla)

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 08:50 AM PDT

Περιγραφή

Thanks for the lifer, @birdingman!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wongatrappin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 11:44 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 09:53 AM HST

Περιγραφή

Watched this amazing bird hang out in the area for 5-10 minutes. What a privilege.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgeorgakakos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 02:10 PM PST

Περιγραφή

Little guy repelled from the ceiling to my desk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgeorgakakos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 08:17 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgeorgakakos

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 09:04 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgeorgakakos

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 09:02 PM PDT

Τόπος

Branscomb, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found creeping on the wall of Wilderness Lodge’s bathroom.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 06:01 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgeorgakakos

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 10:24 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgeorgakakos

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 01:54 PM PDT

Περιγραφή

Observation for the snake

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 11:33 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgeorgakakos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Îles du Vent, PF (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 01:45 PM PDT

Περιγραφή

This tiny male promised, in no uncertain terms, to rain bloody death upon all who entered its domain.

Thank you to @birdingman for taking me to see these birds.