Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)

Παρατηρητής

shizhe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 01:28 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenaya3

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 04:51 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Two tails

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelvoeltz

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 12:08 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Perhaps just under a mm in length. Found in a cluster under woody debris along shoreline. Recently hatched pillbugs? Could it be a odd myriapod? The triangular head seems different.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alliecortese

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 02:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rashmibopitiya

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 07:43 ΠΜ +0530

Περιγραφή

What are they doing?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 08:50 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrmacro

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrmacro

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomkennedy

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2009 11:54 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dusty_in_vilas-tx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 10:19 ΠΜ CST

Περιγραφή

Ετικέτες

gif

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 01:51 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cappaert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 04:47 ΜΜ EDT

Τόπος

Alsea, OR, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 12:55 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponerinecat

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 04:43 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 09:06 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbstevens

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 01:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kovaska

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2016 09:39 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigalw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2019 11:59 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2019 11:27 ΠΜ PST

Περιγραφή

Feeding on a dead slender salamander.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2016 03:09 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbarclay

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 12:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman01

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 01:11 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 10:00 ΜΜ HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2020 11:40 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2020 12:08 ΜΜ MST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cspirrone

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 12:34 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2013 07:41 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arcticarthropod

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2019 11:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecuadornaturetours

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2019 10:26 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanwhiteside

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2018 09:35 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2012 11:09 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sswroom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2010 08:53 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2018 10:50 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmalonso

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sapienshane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2018 01:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalisttrent

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2016 10:33 ΠΜ PDT

Περιγραφή

PURPLE AND AWESOME.

Several individuals found under moist redwood log in riparian / redwood zone.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marionanoiram

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2016 05:26 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill_ntasis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018 06:17 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresaurrutia

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2016 06:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loyolaescamilo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2017 03:08 ΜΜ -05

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

5-53-25.7 / 74-51-18.2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yetikat

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2018 03:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlbowls

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anpatty

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 10:44 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2017 07:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janbaars

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2017 01:22 ΠΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresap

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 10:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanandrews

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2016 08:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coenobita

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2012 03:23 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Large jungle millipede

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coenobita

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2012 11:17 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 04:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

littlebeetle23

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2018 12:15 ΜΜ CEST

Περιγραφή

big sized, at least 8 cm

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

evelynfarfan19

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 10:14 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalisttrent

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2018 01:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dariasnider

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2018 08:33 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

colin14

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2017 02:35 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found near willow creek, created by a spider or invertibrate of some kind?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kookamongus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2018 11:51 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2018 10:26 ΠΜ EST

Περιγραφή

Maybe?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2017 08:55 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakehernandez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2017 06:21 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2017 12:20 ΜΜ PST

Τόπος

Oakland, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremybarker

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2007 11:02 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2017 03:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apernell

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2017 06:39 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2017 04:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2017 08:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carrion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2017 01:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Fell from a tree branch onto me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shearwater13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2017

Περιγραφή

Not a chipmunk expert. Please comment if you feel this is right or wrong. Identified based on lack of distinct black side strips (as in yellow-pine), crispy black-and-white facial stripe, white patch behind ear, and gray atop head.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikegrutherford

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2017 07:42 ΜΜ MDT

Ετικέτες