Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

brian1615

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 09:51 AM EDT

Περιγραφή

Appears to be a leucistic Red-tailed Hawk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα (Τάξη Testudines)

Παρατηρητής

maxwern

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020