Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brodiecasstalbott

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 11:52 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sinaloasilvestre

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 11:21 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenecycle

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 02:15 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdavenport

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2016 02:46 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Tanglewood Subdivision Wall, Mission, Hidalgo County Texas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 12:22 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Red Crescent Scrub Hairstreak
East Foundation El Sauz Ranch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesgiroux

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

Found at high elevation (6500 ft) on the Oak Springs Trail. Habitat, and possible host plant (succulent) shown in 2nd photo.