Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 01:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 05:03 ΜΜ AEST

Περιγραφή

I think?

Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 06:57 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Partly in the mouth or rear of a flatworm....?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 06:05 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Fished up by local Aboriginals

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_harvey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2021 09:29 ΜΜ UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessbats

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 05:04 ΜΜ EST

Περιγραφή

Not sure if these are deer or tog ticks???