Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_fio52

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 10:49 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 11:37 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

per-hoffmann-olsen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 11:14 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 09:04 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκνίπες (Οικογένεια Ceratopogonidae)

Παρατηρητής

emilio_c

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:32 PM EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

keshav_murthy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020

Τόπος

Ambligola Dam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendybirdsbyrv

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2018 10:52 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcozozaya

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 03:47 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavo_arciga

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 10:28 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kishorenath

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2015 12:44 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colleen99

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 01:02 PM EDT

Περιγραφή

large red wasp on front wall of house

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rqy-yong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 10:49 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 08:47 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuppsnz

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 06:44 PM AEST

Περιγραφή

Light trapping demonstration using UV lights

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuppsnz

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 06:56 PM AEST

Περιγραφή

Light trapping demonstration using UV lights

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2016

Περιγραφή

Ophion sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2016

Περιγραφή

Ophion sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2015

Περιγραφή

Ophion wasp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2011 07:09 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2012 10:25 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2011 07:39 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristianbjrnlund

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 08:44 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 09:23 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitchang

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 09:46 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 05:42 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

headsoup

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 10:59 AM AEST

Περιγραφή

Doing some yoga...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumnut

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2021 10:13 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jb2602

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 10:37 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellsii

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2021 11:14 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2011 10:53 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2013 08:54 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2019 05:18 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marindasnel

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 08:33 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zsgaal

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 03:02 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinning1012

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 10:05 AM CST

Τόπος

榆油山 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen5

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)

Περιγραφή

two individuals

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

always_insanity

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfachim

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 01:39 AM CEST

Περιγραφή

Photo by Hanna Roland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cazotea

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 10:14 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elntangle

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:25 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 02:05 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιαρίδες (Οικογένεια Sciaridae)

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 12:51 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomenthurium

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Puerto Rico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portioid

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 11:00 PM HKT

Περιγραφή

I brought a Dasychira chekiangensis caterpillar home and let it pupate, turns out it was already carrying the seed of this one …

The caterpillar started to pupate on April 16.

I used the locale of the original observation here, because that's where it would have hatched.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef-schmid

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2018 03:38 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

killiks

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 03:42 PM EDT

Περιγραφή

observation for the prey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2021 09:23 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccalderon00

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtomoleoni

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzatrucco

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 01:37 AM -03

Τόπος

Oncativo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 08:45 PM CST

Περιγραφή

Observed at LED porch light. 1/4" grid. Hard to believe last week it was in the single digits and snow on ground. At 8 pm, it was ~74°F. Now, I can feel the temperature dropping. Wind is definitely switching to north.

This guy was shimmering in the light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_elgueta

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 11:20 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taroman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturecandids

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 05:40 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivekbgirija

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 05:05 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2019 07:43 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taxidermiedbaphomet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 08:22 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtwe82

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Paraná, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist37140

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 07:20 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btta

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 10:05 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfuss

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 01:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 01:35 AM CDT

Περιγραφή

New House of Jack

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 10:29 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koke077

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 11:41 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viraljoshi

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 11:15 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 11:24 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecuadornaturetours

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 07:04 PM EST

Τόπος

Mindo, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellsii

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 10:23 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 12:08 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganurvoi

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 12:15 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfarley25

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 03:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pam-piombino

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2020 09:30 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeatesh

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 04:22 PM EDT

Περιγραφή

Apparent wasp with very thin body and blue eyes. Length ~4 cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dingooctavious

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 09:25 PM CDT

Τόπος

Alamo, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leswpowriesanbictza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 02:20 PM SAST

Περιγραφή

Brown wasp, white behind eyes. About 30mm head to abdomen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayray

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 12:09 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perlagutierrez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 10:39 AM UTC

Περιγραφή

Insecto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pacof

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 11:57 AM MDT

Περιγραφή

Selva Baja Caducifolia en Paco´s Reserva de Flora y Fauna

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arctic_mongoose

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2020 06:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 11:58 AM CET

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Australia, 15-22 January 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarpe

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 10:53 PM CDT

Περιγραφή

https://bugguide.net/node/view/85343

scelerites not quite right for E. purgatus??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2018 09:58 AM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geechartier

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 08:06 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονοειδή (Υπεροικογένεια Ichneumonoidea)

Παρατηρητής

acosta91

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 12:01 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 10:29 PM AEST

Περιγραφή

Wasps always want attention on the moth sheet... This was a first though.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peteradkins

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 10:49 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbrooks

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 05:34 AM CEST

Περιγραφή

Attracted to trap light at night, caught and released in the morning.
Clear sky, cool, waning moon. Sat out with trap for ~9-11pm. In total, caught 8 macros (7 spp?), 8 micros (2 spp?), 2 Harlequin Ladybirds, a Lacewing, a Parasitic Wasp, and a Soldier Beetle.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Περιγραφή

Sighting and photos (c) lizorr.
Field Notes - this insect appears to be "drinking" from water caught in the veg. single specimen late morning

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

branislavtej

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 09:48 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2017 01:56 PM CST

Περιγραφή

Ichneumon Wasp on a window of an art gallery.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2017 05:16 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magazhu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardodm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 07:47 AM -03

Περιγραφή

Trampa de Luz

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipmarkosso

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2016 12:51 AM BST

Τόπος

Brookwood, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Attracted to the light of a moth trap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 05:43 PM EDT

Τόπος

Fleming Island, FL (Google, OSM)

Περιγραφή

Wasp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffheard

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 06:46 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jb2602

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 08:27 AM AEDT

Τόπος

Ainslie, ACT (Google, OSM)

Περιγραφή

Fenestra similar to E. pulkus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2014 09:43 PM PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendybirdsbyrv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 07:48 AM CST