Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 08:03 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bukashka

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2019 05:15 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yazykov_mv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 12:18 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanmazaev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 10:15 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 04:09 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlmnlbm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 04:10 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ίσκα (Fomes fomentarius)

Παρατηρητής

artembunakin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 08:38 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elena_tikhonova

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 12:45 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharapova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 06:52 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 01:06 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khomyakova_maria

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 05:35 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenakasandina

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 08:10 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nk2305

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 02:08 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο (Γένος Rumex)

Παρατηρητής

svstrizh

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 05:33 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόνυζα Η Καναδική (Erigeron canadensis)

Παρατηρητής

nikolaiab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 11:39 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 10:23 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 12:11 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 09:36 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharapova

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 04:17 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

serg_okrug_nn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 10:57 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 11:10 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίανθος (Γένος Dianthus)

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 10:03 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 08:09 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δελφίνιο (Γένος Delphinium)

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 05:23 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 02:06 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitriy1997

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 04:27 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nk2305

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 03:07 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psychemedea

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2019 04:09 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σμεουρδιά (Rubus idaeus)

Παρατηρητής

alebedev

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 03:04 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 12:50 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nk2305

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 11:58 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:27 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Еще раз осмотрел место, где встретился подснежник. Растет в 2-3 метрах от дороги, до ближайших садов около 40 метров. Чуть глубже в дубраву растет вторая куртинка белоснежника, поменьше - на второй фотографии

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisopavlik

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 11:17 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nestboxer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 03:45 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οροβάγχη (Γένος Orobanche)

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 01:19 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beerolha

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 11:13 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisopavlik

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 08:28 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_p

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 04:07 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 03:24 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisopavlik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2021 10:53 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la_muzukashii

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 03:04 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serycherny

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 11:54 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitaliy18

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 07:31 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 06:05 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Выдернула из воды. Болотный? Он ветвится

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nk2305

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 02:14 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbsilaeva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 05:32 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2015 03:40 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2015 04:10 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2015 12:42 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisopavlik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 12:45 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist39039

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 06:11 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catssalami

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulka_kochetkova

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 07:55 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rucfavin

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:02 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 02:33 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 04:35 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 08:15 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 04:31 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιμνόφιδο (Natrix tessellata)

Παρατηρητής

wild_nn

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 02:40 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 08:34 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

yana_guryanova

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:39 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 09:40 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nestboxer

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2012 12:40 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis)

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 01:19 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bakkasv

Ημερομηνία

Μάιος 2012

Τόπος

Nizhegorod, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shukov

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2013 06:00 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2012 03:46 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερακόγλαυκα (Surnia ulula)

Παρατηρητής

g_kolotin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 02:04 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2006 04:24 ΜΜ MSD

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλίτης Ο Εδώδιμος (Boletus edulis)

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2006 05:48 ΜΜ MSD

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροσπουργίτης (Passer montanus)

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2006 04:40 ΜΜ MSD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2006 03:42 ΜΜ MSD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2009 06:33 ΜΜ MSD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2009 05:55 ΜΜ MSD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017 09:56 ΠΜ MSK

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2016 03:55 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisopavlik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2015 10:29 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisopavlik

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2018 01:09 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 04:59 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρπούζι (Citrullus lanatus)

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 05:29 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Нижегородские очистные. Много лет там на засохших картах отстойников растут арбузы, тыквы, томаты, огурцы. Наблюдаем их с 2007года

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 05:00 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 12:32 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olesiahaha

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 03:48 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanchachot

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 02:15 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist14385

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 09:44 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blinova

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 07:03 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexlezin

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 10:24 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 03:46 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 04:15 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anya_gryaznova

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 05:46 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolov3719147

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finn_from_nn

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016 05:25 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olly_levashova

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 08:34 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nats147

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 03:08 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Ароматные семена

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κωλοπάνα (Petasites hybridus)

Παρατηρητής

tatyanazarubo

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2018 03:48 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοθύμαρο (Thymus serpyllum)

Παρατηρητής

rucfavin

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 12:48 ΜΜ HST