Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προβοσκιδωτή Νυχτερίδα (Rhynchonycteris naso)

Παρατηρητής

mariourrutia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2007 11:39 PM UTC

Τόπος

Esparta, Honduras (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boromir

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 09:39 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2018 11:33 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

jimmalefyt

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 06:41 AM EDT

Περιγραφή

Albino Chipmunk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2016 11:05 AM CET

Περιγραφή

red-winged starling/onychognathus morio on Klipspringer [Oreotragus oreotragus]

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2016 11:05 AM CET

Περιγραφή

rooivlerkspreeu/red-winged starling/onychognathus morio on Klipspringer [Oreotragus oreotragus]

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luke_fultz

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2015 11:46 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Των Βράχων (Otospermophilus variegatus)

Παρατηρητής

micahlauer

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2005 08:55 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricknirschl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 01:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andywilson

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 02:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbertner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2014 07:27 AM PST

Τόπος

Korogwe, Tanzania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayne_fidler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2018 09:18 PM EST

Τόπος

Caimanera, Cuba (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarpinian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2018 02:01 PM EDT

Περιγραφή

Bug resting on horsemint plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2013 11:17 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarpinian

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2018 02:32 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarpinian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2018 01:40 PM EDT

Περιγραφή

Blue-green stain on wood of dead trees in a mixed forest. A few old logs have fruiting cups arising from them. Very small size, maybe 0.5cm tall max.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάιος 1990

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svf005

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2018 06:27 PM CDT

Τόπος

Elgin, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jouberth

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 09:26 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rumeltr

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2018 01:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurr1225

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2017 08:01 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayne_fidler

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2018 01:47 AM EDT

Τόπος

Caimanera, Cuba (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2018 08:47 AM CDT

Περιγραφή

This Pepsis was cooperative for images, but the ID of these from photos is more than challenging

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2015 12:07 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2002 02:58 PM CST

Περιγραφή

I feel like I should post one of those warnings you see on some TV shows...."Viewer Discretion is Advised; some images may be disturbing to some viewers". After some of the road kill images that are posted on iNat perhaps this is not too bad. At least it was completely natural, unlike the slaughter caused by vehicles on our wildlife.

Between 1996-2005, I was a bird guide on 13 trips to Antarctica. During those trips I saw lots of Leopard Seal attacks on penguins, but none stands out in my mind more than this one. This adult Chinstrap Penguin had somehow escaped from the jaws of a Leopard Seal, but was mortally injured. The penguin was virtually "de-gloved" whereby its skin was almost removed from its body. The penguin struggled ashore where it stood still for 10 or 15 minutes, much to the distress of several tour participants I had with me. As the penguin stood there, several Brown Skuas began to gather about, waiting for the inevitable to happen. Slowly the penguin walked farther away and out of immediate view, with 4 or 5 skuas walking along behind it. I did not follow, but rather decided to allow the scene to unfold without my observation and intrusion. It was a reminder that nature can be tough and brutal.

Image 4 shows a small portion of the Chinstrap Penguin colony at this location.

image scanned from 35 mm slides
Bailey Head,
Deception Island,
Antarctica
29 January 2002

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2016

Περιγραφή

Had a wonderful time with some master naturalists, iNatters, and Lauren Silverman from KERA. http://keranews.org/people/lauren-silverman

Stay tuned for a radio program on moths and iNaturalist! :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάρτιος 2009

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Gila Monster
Heloderma suspectum
Catalina,
Pima Co., Arizona
8 March 2009

In March 2009 I was with some friends in Catalina, AZ near Tucson. One of them was a federal wildlife officer and we were taking some photos of a Gila Monster that had been confiscated from someone that had it illegally. I don't remember all the details, but the Gila Monster was to be released near this location at some point in the near future. So, I had the opportunity to take some shots of this beautiful animal, but it was a captive at this time. It had originally been captured in the wild nearby, however.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2016

Περιγραφή

I'm going to try to moth every night this week. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beepboop

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2015 07:55 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarongunnar

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2015 01:29 PM CDT