Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 11:40 ΠΜ EDT

Περιγραφή

There were several.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2024 09:33 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γιασεμί (Γένος Jasminum)

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 09:41 ΠΜ EST

Περιγραφή

Very fragrant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 01:30 ΜΜ EST

Περιγραφή

Washed up onshore after strong storm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 10:02 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Small. About the size of the nearby warblers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 10:29 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I take a mesh bag with me into the ocean to carry out any garbage I find. Then I use it to carry my mask and fins, etc home. Last night I noticed an odd smell where I keep my equipment, so this morning I discovered this little jack had swum into my bag somehow.
When they are alone, little jacks like to swim around people. :(

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 09:44 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Ate a green caterpillar in second picture.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2023 10:20 ΠΜ EDT

Περιγραφή

This specimen has six gonads. This location was loaded with jellies today. Most had four gonads. Several had only three.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 11:05 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2023 10:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 09:09 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Specimen may be in the process of "bleaching" after hot ocean temperature event. A nearby specimen further into the process is here:
https://www.inaturalist.org/observations/178310877

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 09:17 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Specimen may be subjected to "bleaching".

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμάρανθος (Γένος Amaranthus)

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 08:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Located on swimming zone buoy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 10:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 09:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 03:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I didn't detect them when I was taking the picture. It looks like two tiny crustaceans living in between lightning whelk eggs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 10:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 12:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This was a larger one among a few tinier ones.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 10:39 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

I don't know where the shark was fished. The boat was coming back in to port.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 09:25 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Dried up, on the beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 09:44 ΠΜ EDT

Περιγραφή

There were several batches of these eggs. I"m not sure of the ID, though.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Gives off delightful scent in the evenings.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 05:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 08:55 ΜΜ EST

Περιγραφή

It was a very beautiful reflective-looking blue. It looked more like glitter than a living thing.

I could not tell if it was turning off a light or if it was rotating and the sunlight was no longer hitting it. Very small but very obvious.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 08:25 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 07:59 ΜΜ EST

Περιγραφή

video at:
https://www.flickr.com/photos/griffis/52641325234

It seemed to be able to draw in the "tentacle" with the little brown spots in when threatened.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 07:21 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 11:02 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 10:49 ΠΜ EST

Περιγραφή

I saw only one of this species. There were many other comb jellies though.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσκαλίδρα (Calidris alba)

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 12:41 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 11:58 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I like the pattern on the iguanas at this location

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 10:45 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 10:42 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 10:55 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 11:42 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 11:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 12:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This is the second time that I have seen this species. In the other observation, like this one, I noticed that one fish looked bluer and one looked more orange.
They swam away together, slowly, when I showed too much interest in them.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 12:49 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 12:42 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 12:19 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 12:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

inaturalist suggest silverbiddy

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 12:08 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 01:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 01:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 12:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 12:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 12:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 12:27 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 11:28 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 12:22 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minty_starlight

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 01:39 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beechbouy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 10:24 ΠΜ EST