Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeelusty

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2017 09:44 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Leaves opposite, simple, broadly oval with uneven leaf base. Large white flowers pointing upwards with fused winged petals, growing from leaf axils. Large spiny seed pod. Growing in clusters from dirt patch next to building and in adjacent tree plots. Perhaps a garden escape, placement does not look intentional. Datura inoxia?