Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 09:48 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Γελαδοπούλι (Molothrus ater)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 06:15 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 11:14 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 12:18 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 01:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 02:48 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 02:47 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 03:09 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 06:11 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωρακωτή Σκαλίδρα (Calidris melanotos)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 06:09 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 06:41 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 06:39 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 06:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 06:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Φαλαρόποδας (Phalaropus tricolor)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 06:13 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 06:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 09:34 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 09:05 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 06:58 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 05:22 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 06:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 06:11 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 06:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 06:54 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Σαρσέλα (Spatula discors)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 06:25 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 06:25 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 06:24 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 06:23 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 06:23 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 06:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 06:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 06:13 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 06:02 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 05:40 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 05:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 04:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 04:44 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 08:34 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:52 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:51 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:51 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:47 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:47 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:14 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:17 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:46 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:45 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:43 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:42 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:37 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:30 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 09:23 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 08:08 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 08:42 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 09:59 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 11:31 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 11:32 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 09:09 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 11:26 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 11:18 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 11:05 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 10:57 ΠΜ CST

Περιγραφή

Maybe?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρή Σταχτόπαπια (Aythya affinis)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 10:24 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτόπαπια (Aythya marila)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 10:13 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 10:12 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαλίδα Του Βορρά (Anas acuta)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 10:12 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 10:11 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρή Σταχτόπαπια (Aythya affinis)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 10:11 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 10:11 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κεφαλούδι (Oxyura jamaicensis)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 10:11 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 09:28 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 09:25 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 10:02 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 09:11 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 09:09 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 09:07 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 09:09 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 09:06 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 09:06 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 09:03 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 08:58 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 08:53 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 08:50 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 08:49 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 08:49 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 08:49 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 08:10 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπακλής (Mareca strepera)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 08:08 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 08:00 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 07:59 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 07:58 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 07:48 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 07:37 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 07:35 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 07:25 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάτα (Felis catus)

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 05:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 05:45 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 05:35 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 05:34 ΜΜ CST