Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbp316

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 10:15 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlarocque1962

Ημερομηνία

Ιούλιος 2003

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azheather

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 10:04 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Total of two shells seen near each other on land. Location obscured due to collection threats. One was live, aestivating on a stucco wall. The other was dry and empty, found on the ground.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaglass_sue

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 10:49 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Fetched from backyard pool

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco390

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 06:06 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flumehead

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2018 09:57 ΠΜ PST