Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιβηρική Τίγρη (Panthera tigris ssp. altaica)

Παρατηρητής

frank375

Ημερομηνία

Ιούνιος 2009

Περιγραφή

This is my 1000th observation. And I remember that morning very well. Can one of the experts tell me what was hanging around in front of my tent? Was it a tiger or maybe even an Amur leopard?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petr_sonin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Περιγραφή

Panthera pardus orientalis