Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουαρούντι (Herpailurus yagouaroundi)

Παρατηρητής

aureliomolinahdz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureliomolinahdz

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 06:14 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυχτοβάτης (Chordeiles minor)

Παρατηρητής

aureliomolinahdz

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 01:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureliomolinahdz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 04:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rtshaw80

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2017 09:58 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureliomolinahdz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2017 04:36 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Reserva Natural Xocotitla, Veracruz. Macho y hembra en el mismo lugar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureliomolinahdz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Área privada de conservación Xocotitla.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureliomolinahdz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Vivero La Unidad. Tolome, Veracruz.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureliomolinahdz

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2015 01:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureliomolinahdz

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2016 02:48 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Cardel, Veracruz. Migración de otoño.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureliomolinahdz

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2014 12:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureliomolinahdz

Ημερομηνία

Αύγουστος 2014

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Tercer día que se encontraba en el mismo lugar...posado en el mismo árbol de "espino blanco" en la selva baja caducifolia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureliomolinahdz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2014 04:51 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureliomolinahdz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2015

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureliomolinahdz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2015 06:02 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aureliomolinahdz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2015 05:30 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentinnatural

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2015 03:09 ΜΜ CST

Περιγραφή

Breve descripción de lo que observaste

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rammahr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2015

Τόπος

Yajalón, Chiapas (Google, OSM)