Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Περιγραφή

Very small, likely juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 04:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 12:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Περιγραφή

Two females in close company

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Περιγραφή

Inordinately large

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 02:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 03:22 ΜΜ EDT

Τόπος

Galloway, NJ, USA (Google, OSM)
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 12:45 ΜΜ MST

Περιγραφή

Petrified wood

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλογο (Equus caballus)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 09:21 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Unfenced and appeared to be feral/free.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 01:34 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 03:36 ΜΜ EST

Τόπος

Princeton, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 03:36 ΜΜ EST

Τόπος

Princeton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Observation is of the fish being eaten.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2016 04:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Κοινό (Cirsium vulgare)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 07:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 12:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 11:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι (Trifolium pratense)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 08:50 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Larger flowers than I’m used to seeing from a white clover

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ilex opaca

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 03:35 ΜΜ EST

Περιγραφή

Strange leaf morphology

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγοβούτι (Gavia immer)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 11:36 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 02:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 06:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 12:46 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 02:15 ΜΜ EDT

Τόπος

Gibbsboro, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:35 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 09:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωχός (Γένος Sonchus)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 02:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 02:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 02:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 12:15 ΜΜ EDT

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 08:29 ΠΜ EDT

Τόπος

Princeton, NJ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Great blue heron under attack by a sub-adult bald eagle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 10:18 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 03:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 04:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 05:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 03:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 02:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 07:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 10:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόπτερα (Τάξη Orthoptera)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 04:42 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 03:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 03:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 07:04 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Emerging from exoskeleton?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 05:27 ΜΜ EDT

Τόπος

Maui, Hana, HI, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 06:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

see white patch on breast

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 01:51 ΜΜ EDT

Τόπος

Columbus, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκύλος (Canis familiaris)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 06:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Very large

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 12:30 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 10:14 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Speckled chest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 12:20 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 11:49 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 07:22 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 07:22 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 02:47 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Περιγραφή

Was being chased by several smaller perching birds that were shrieking incessantly. Behavior continued for quite some time - this hawk and one other would enter a treed area and then be chased off by smaller birds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 05:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 03:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 03:06 ΜΜ EST

Τόπος

Deptford, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίμος Του Βορρά (Mimus polyglottos)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Flying around a big box store

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 05:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 05:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Annapolis, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Blue-headed male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 06:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Hubei, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Datong, CN-SX, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουρόπαπια (Anas rubripes)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 01:12 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2023 06:11 ΜΜ EST

Τόπος

Tabernacle, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 01:16 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 01:07 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 01:27 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 02:06 ΜΜ AST

Τόπος

Luquillo, PR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 02:28 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλογο (Equus caballus)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 03:44 ΜΜ AST

Περιγραφή

Roaming free at the beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 06:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 02:25 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On smooth sumac

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 01:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 02:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Oxya velox

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

arisingunder

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 12:34 ΜΜ EDT