Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canyonwren4

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 10:33 ΠΜ CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlsanders

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austinhess

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2013

Περιγραφή

Found near Gorman Creek in Colorado Bend State Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aredoubles

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2016 08:21 ΠΜ CDT

Περιγραφή

AOR, woohoo! Beautiful snake!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akludeke

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 04:52 ΜΜ UTC