Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnanthescout

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 02:31 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Pointed out by a friend. It was in a little hole in the ground.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rrhs-teacher

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 10:14 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Under stand of live oaks adjacent to the school board office. Caterpillar found near stem of Virginia Snakeroot.