Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 12:30 ΜΜ CEST

Τόπος

León, España (Google, OSM)

Περιγραφή

Hipocromática, pétalos finamente ciliados

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

Ophrys x arizaletae (O. ficalhoana x sphegodes)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όφρυς (Γένος Ophrys)

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 11:12 ΠΜ CEST

Τόπος

León, España (Google, OSM)

Περιγραφή

O. lutea x sphegodes subsp. sphegodes. Aprox. 30 plantas

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

montsecazorla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 01:32 ΜΜ CET

Περιγραφή

Salvaje. Se acerca a humanos. Cicatriz en el morro. Aparente buen estado de salud.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brutaflor

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 12:23 ΜΜ CEST

Τόπος

León, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brutaflor

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2010 02:12 ΜΜ CET

Τόπος

León, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκούλος (Tragopogon porrifolius)

Παρατηρητής

george_wildlife

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 01:23 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκούλος (Tragopogon porrifolius)

Παρατηρητής

wwfmadrid

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:34 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pitichou

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 12:19 ΜΜ CEST

Τόπος

León, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aldrovandi

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 04:00 ΜΜ CEST

Τόπος

León, España (Google, OSM)

Περιγραφή

Ophrys speculum subsp. speculum. Población aparentemente de pocos ejemplares.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 05:57 ΜΜ CEST

Τόπος

León, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 01:23 ΜΜ UTC

Τόπος

Asturias, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 11:31 ΠΜ CET

Τόπος

León, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snek_with_arms

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 02:10 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Al menos 35 plantas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorlena

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Spain (Google, OSM)

Περιγραφή

Dos individuos aislados, bajo Populus sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

163 individos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 11:43 ΠΜ CEST

Τόπος

Asturias, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 12:07 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Spain (Google, OSM)

Περιγραφή

3 individuos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:31 ΠΜ CEST

Τόπος

Asturias, España (Google, OSM)

Περιγραφή

Muy abundante

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertojcoello

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Spain (Google, OSM)

Περιγραφή

La hora no es la correcta

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorlena

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

Anacamptis morio x papilionacea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorlena

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergiorfz

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 09:46 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 06:47 ΜΜ CEST

Τόπος

La Rioja, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 04:53 ΜΜ UTC

Τόπος

León, España (Google, OSM)

Περιγραφή

Orchis purpurea Lusus (labelo aberrante)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorlena

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 12:14 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

En ladera norte, a unos 200msnm entre helechos, en una zona quemada el invierno anterior. Aproximadamente 20-30 pies de planta

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)