Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 11:31 AM CET

Τόπος

León, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snek_with_arms

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 02:10 PM CEST

Περιγραφή

Al menos 35 plantas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorlena

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Spain (Google, OSM)

Περιγραφή

Dos individuos aislados, bajo Populus sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

163 individos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 11:43 AM CEST

Τόπος

Asturias, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 12:07 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Spain (Google, OSM)

Περιγραφή

3 individuos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:31 AM CEST

Τόπος

Asturias, España (Google, OSM)

Περιγραφή

Muy abundante

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertojcoello

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorlena

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)

Περιγραφή

Anacamptis morio x papilionacea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorlena

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergiorfz

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 09:46 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 06:47 PM CEST

Τόπος

La Rioja, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 04:53 PM UTC

Τόπος

León, España (Google, OSM)

Περιγραφή

Orchis purpurea Lusus (labelo aberrante)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorlena

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2022 12:14 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

En ladera norte, a unos 200msnm entre helechos, en una zona quemada el invierno anterior. Aproximadamente 20-30 pies de planta

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

León, ES-CL, ES (Google, OSM)