Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

maritzavr75

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:52 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hafeez_sonday

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 03:48 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bvr

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jane986

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 03:36 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odettecurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2015 09:04 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mousebird

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 11:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2023 04:26 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 03:38 ΜΜ SAST

Περιγραφή

on Hermannia

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

dune_ninja

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 07:56 ΠΜ CAT

Περιγραφή

Larva on Hermannia minimifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

acoetzee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 03:36 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhodgson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 09:59 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 11:19 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desiredarling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 03:13 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greggdarling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 03:00 ΜΜ SAST

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Περιγραφή

Unique Ranger

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 10:13 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 12:11 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 09:53 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baviaankranz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 06:16 ΜΜ SAST

Περιγραφή

on acacia trees

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaheymans

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2019 07:34 ΠΜ SAST

Περιγραφή

on Chascanum hederaceum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howard_mathebula

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 10:28 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Edgecliff 4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_nixon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 11:01 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roelofvdb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2014 08:40 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2016 12:47 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2016 02:03 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muonmo

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2014 10:14 ΠΜ SAST