Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeyd

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 11:28 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeyd

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 11:29 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

topper72

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 03:14 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Aberrant Celestrina echo observed puddling with other normal individuals. Anyone else seen this particular aberration?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greubel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:00 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greubel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2021 01:52 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greubel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 02:54 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

greubel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 01:59 ΜΜ MDT

Περιγραφή

About 2 mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greubel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 01:59 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greubel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 02:04 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cruz_can2

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 09:53 ΠΜ CST

Περιγραφή

Quisiera saber sus observaciones y aseveraciones acerca de esta especie, y si existen correcciones, me alegraría saberlas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidemartin

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 10:11 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian_nunes

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 01:46 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlwatson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2014 01:40 ΜΜ MDT

Περιγραφή

NMDGF Wildlife Management Area closed to the public

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_klotz

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bug_eric

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2017

Περιγραφή

A shocking discovery. Habitat is rolling shortgrass prairie with sandstone bluffs. Ponderosa Pine forest in some places. Butterfly was nectaring on wild plum flowers along with hundreds of Painted Lady butterflies, and other butterfly species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireo

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 01:25 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phoebemae

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 02:51 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlar

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 06:00 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυγωνία (Γένος Polygonia)

Παρατηρητής

figsphinx

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 04:08 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andybirkey

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 09:55 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianj

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 04:17 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nkorte1

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 12:58 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creedo

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 11:30 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blancadog

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 11:01 ΠΜ MDT

Τόπος

El Rancho, NM, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdelph

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 02:42 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phrauen

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 02:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 01:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupamartin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 10:22 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Female; ID by Nick Grishin.
@greglasley

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupamartin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 11:00 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Per Andrew Warren these are all females (worn 3rd female has two photos).
This is a notable westwards range extension.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneepierce

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 10:06 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjandersen

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 11:45 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyssa342

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022

Τόπος

Poncha Pass (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian_nunes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mesene

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021

Περιγραφή

Tanana Arctic

see "Warren, A. D., Nakahara, S., Lukhtanov, V. A., Daly, K. M., Ferris, C. D., Grishin, N. V., Cesanek, M., & Pelham, J. P. (2016). A new species of Oeneis from Alaska, United States, with notes on the Oeneis chryxus complex (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae). Journal of Research on the Lepidoptera 49(1): 1-20."

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2017 11:09 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivan_mendozap

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belenjd_tutor

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 10:32 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arakso

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2014 07:57 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elrayman210

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2017 12:40 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marumg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 02:18 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2014 11:38 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericelcrz

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spidymau

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2018 12:19 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aztekium

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2013 12:08 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Esta es una dificil, pero segun lo que vi en Glassberg (2007), puede ser esta...

This is a hard one, could it be?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancruzado

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2015 11:18 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pine_tree

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2017 01:00 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carloscarrera

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturoc

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2016 04:33 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertogg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 09:37 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indianacristo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 01:47 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cache

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 09:07 ΠΜ MST

Περιγραφή

Un macho que acaba de eclosionar en mi jardín. Su coloración y marcas son muy extrañas. Las alas de abajo no funcionan y no puede volar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 01:03 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emckiernan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2013

Τόπος

Cuernavaca, Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aredoubles

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2015 12:03 ΜΜ CDT

Περιγραφή

An unexpectedly attractive species!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arturoc

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2016 12:09 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artmur

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2018 10:36 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 11:00 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 11:08 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 11:25 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

israel_piedras_gtz

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 12:28 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2018 02:23 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignacio_a_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 10:25 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 03:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian_nunes

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 09:31 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Sakariason Unit of the Spanish Peaks State Wildlife Area, Las Animas County, Colorado

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 02:51 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 12:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020

Περιγραφή

derecha

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwm57

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2006 12:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 01:40 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stijn_de_win

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 01:49 ΜΜ +08

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2018 11:46 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 11:49 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2018 01:52 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Algunas Mariposas son muy difíciles no solo de identificar, sino de observar en campo ; ciertos hespéridos o saltarines , se confunden con el entorno en especial si se trata de pastos o hierbas secas ; además , su vuelo es errático y en el aire parecen , literalmente, moscas o abejas ...

En el Parque Sierra Morelos he podido documentar con las cámaras, un par de especies poco observadas hasta hoy : Oarisma era y este simpático Polites , cuya ID me fue proporcionada por @aleturkmen , a quien agradezco mucho . Ahora con tomas dorsales y ventrales, parece confirmada.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2018 11:08 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 03:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 03:09 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 11:37 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 01:51 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 02:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 02:47 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 02:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 11:17 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 11:26 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 12:48 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 02:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 01:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 02:41 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 11:41 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 01:05 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 12:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 11:15 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 01:39 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancarlosgarciamorales1

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 01:20 ΜΜ CDT