Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:02 ΜΜ -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπσακος (Dipsacus fullonum)

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:15 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηδική (Γένος Medicago)

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:24 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:25 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:35 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τύφα (Γένος Typha)

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:39 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:42 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τύφα (Γένος Typha)

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:40 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 12:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 01:08 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 01:10 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 01:10 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 01:13 ΜΜ -03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 01:27 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 01:30 ΜΜ -03
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

anamariadominguez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 10:36 ΜΜ -03