Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

altodesanmiguel

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 09:48 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catalina54

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catalina54

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:46 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 09:07 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apipa

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 10:48 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flor126

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2022 10:15 AM -05

Τόπος

Paipa, CO-BY, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

higuita

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 05:14 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseanolis

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:09 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anabenavides

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:52 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 04:02 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nayepesa

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:10 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

mafe_usuga

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:45 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mafe_usuga

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 04:23 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:49 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 05:46 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mafe_usuga

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 07:53 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anabenavides

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:16 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 06:00 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:15 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:18 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 08:07 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:16 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:43 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

checho3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:22 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catalina54

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:24 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 06:04 PM -05
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

vitalia_maria

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:00 AM -05

Τόπος

Reserva El Moral (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anabenavides

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:44 AM -05
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

monik16

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:35 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άκαρι (Υφομοταξία Acari)

Παρατηρητής

david_felipe

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 04:35 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amesac

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:07 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maybedoya

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 07:47 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mafe_usuga

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 07:10 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nayepesa

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:41 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nejesava

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 06:25 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegorquideas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:46 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 02:38 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anabenavides

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:04 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anabenavides

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:52 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anabenavides

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caroalca

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:19 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amesac

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

diana_milena2

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:37 AM -05

Περιγραφή

Árbol

Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

oscar655

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 09:46 AM -05

Τόπος

Guarne, CO-AN, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar655

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 09:55 AM -05

Περιγραφή

Posible Hypericaceae

Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

carolinabenavides

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 02:05 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielhincapie

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:49 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielhincapie

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:17 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anabenavides

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 07:33 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anabenavides

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 07:59 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)

Παρατηρητής

alvaro_elias

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 04:04 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 08:28 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phoekman

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnd99

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 05:18 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phoekman

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:12 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegorquideas

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 12:58 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catalina54

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:06 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:27 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

higuita

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:49 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 03:00 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

higuita

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 02:39 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvaro_elias

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:36 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga-guardabosques

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 02:04 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sesernam

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:15 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

santiagoalzate

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 09:48 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_alberto2

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:20 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

santiagoalzate

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:46 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llimi

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 06:10 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandromeda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jeisson5

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 09:31 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diana_milena2

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:06 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsanchez10

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horticultix

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2019 07:44 PM CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilojotage

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilojotage

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aulax

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2019 01:03 PM -05

Τόπος

Caldas, CO-AN, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anabenavides

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:47 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianospina

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliasernapatio

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliasernapatio

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

catalina54

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

Hongo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catalina54

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeison4

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

checho3

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

hernancastaeda

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catalina54

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

eduardo708

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

Ave

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juandavidfernandez

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

altodesanmiguel

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 07:37 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanboterol

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianvieirau

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amesac

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 02:51 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aulax

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2019 12:34 PM -05

Τόπος

Caldas, CO-AN, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olgayaned

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:03 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

altodesanmiguel

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 08:22 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

altodesanmiguel

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 09:00 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

altodesanmiguel

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 09:00 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

altodesanmiguel

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 09:53 AM CDT