Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connor_b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 09:48 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjwhitfield

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 11:28 AM CDT

Τόπος

Clinton, MS, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in small forest stream with sand and gravel over a hardpan

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgiddings

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 09:57 AM CDT

Περιγραφή

Still alive in the mud, very low water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srichard89

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 04:36 PM CDT

Περιγραφή

I would suspect Lampsilis hydiana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

affan1990

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 09:43 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bungalotis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The dead shell is a stand in for the live one which I left I disturbed. It was at the end of a 40+cm track in very shallow water. Maybe it was moving to deeper water?

Looking in Williams,Bogan, and Garner 2008 I am thinking Quadrula asperata?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma-lopez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022

Τόπος

Prades-le-Lez (Google, OSM)

Περιγραφή

2 Lirou Prades
Matière organique

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:28 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:54 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 11:06 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:28 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:28 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:28 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:15 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:02 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:02 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:04 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:05 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:03 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:03 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:02 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:02 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:01 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:01 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngrego

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 11:12 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

themoth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 02:04 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleemcdaniel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 08:52 AM CDT

Τόπος

Beaumont, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleemcdaniel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 08:52 AM CDT

Τόπος

Beaumont, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleemcdaniel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 08:52 AM CDT

Τόπος

Beaumont, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngrego

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 08:01 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catlikecuriousity

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 09:57 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

claxhendrix

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019

Τόπος

Pinopolis (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garrettthomas

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 08:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sc_beetles

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 11:54 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonoutside

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 02:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharonoutside

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 03:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johngrego

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

South Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riverrat09

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 02:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knp_aquaticzoologist

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Two female Leaunio pataecus specimens from the Little River system, Christian Co., Ky.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knp_aquaticzoologist

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Two specimens found, 45 and 24 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knp_aquaticzoologist

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Dwarf Rainbow, Leaunio pataecus, from Little River system, lower Cumberland River drainage, Kentucky. 1 female specimen. 43 mm.
Leaunio pataecus was formally described in Watters 2018.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valjala81

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2019 10:05 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nana7mi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 12:48 AM CST

Τόπος

大马山 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 01:20 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arttimmerman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022

Περιγραφή

Aubinadong River

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebknerr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nana7mi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 07:41 PM CST

Τόπος

江宁区前进河 (Google, OSM)

Περιγραφή

It might be an Anemina?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraskin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Upper right in last photo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraskin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

shell

I'll get better pictures next time. : )

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riverrat09

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 02:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraskin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harold-lamb

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 05:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roman_burkardt

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 04:31 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 02:43 PM CDT

Περιγραφή

tiny juvenile, id based on sharp posterior ridge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 02:32 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 02:32 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 02:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 10:15 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 10:27 AM CDT

Τόπος

Helena, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 01:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theo_witsell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 10:50 AM CDT

Περιγραφή

= Villosa lienosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theo_witsell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 10:45 AM CDT

Τόπος

Paron, AR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knp_aquaticzoologist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Περιγραφή

1 female and 2 males were found in West Fork Drakes Creek.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebknerr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Flat Creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebknerr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebknerr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simontonge

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 1984 12:00 AM GMT

Περιγραφή

The large bivalve on the left

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunmichael

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 01:13 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam10turner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 11:48 AM PDT

Περιγραφή

Weathered shell, though multiple live observed in mud substrate ~10’ deep. I think we can rule out Winged floater, which leaves Oregon or Western. Hopefully I can find some information on differences in beak sculpture.
More photos to come

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abraham243

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 02:39 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 02:27 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mussel on top

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 11:20 AM CDT

Τόπος

Oak Hill, MO, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 11:19 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 11:19 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 11:19 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 11:20 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtjones

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abraham243

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annner

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annner

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annner

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abraham243

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 12:12 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abraham243

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abraham243

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abraham243

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abraham243

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021