Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 04:44 ΜΜ EST

Περιγραφή

Newly hatched bugs fluorescing under UV light.

Why green? Blue would be related to resilin: https://www.hindawi.com/journals/psyche/2011/875250/

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 01:58 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhasdf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)

Παρατηρητής

aliza_gutierrez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 04:49 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)

Παρατηρητής

robinellison

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 10:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rye_70457

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonsaisteve

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 08:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

caitlyn181

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 04:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

demi5

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 10:28 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)

Παρατηρητής

wanderling

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 01:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gene70

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Περιγραφή

Nymph was observed on this plant in a weedy vacant lot:
https://www.inaturalist.org/observations/184306392

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthropodantics

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 02:22 ΜΜ MST

Περιγραφή

Consider me dumbfounded, but Atta mexicana are officially established in Santa Cruz Co., AZ. With all of the recent alate observations north of the border (including a few of my own) it has become certain that established populations of this species have pushed further north than Imuris, Sonora. This site had previously been believed to be the northernmost extent of the species circa ~2000, but within the last 25ish years it seems as though the higher elevation habitat north of Imuris has become habitable for this species. Whether or not that is due to climate change, an urban heat island effect in Nogales, or this species adapting to a cooler climate, I am not sure.

As much as I would love to, I cannot take all of the credit for this observation. @ameeds recently made me aware of a BugGuide post by entomologist Salvador Vitanza, where he thoroughly imaged and documented Atta mexicana workers at this exact locality in Nogales, AZ. I was so dumbfounded that within 2 days I was at the locality to verify for myself, and sure enough I found almost exactly what was detailed in the BugGuide Post.
https://bugguide.net/node/view/2306508

Once I confirmed that there were, in fact, Atta workers here, my next task was to locate the colony's "center", the large pile of waste fungus created by these ants above their nesting site. The "nest entrance" detailed by Salvador Vitanza was clearly just a foraging entrance; this species creates underground tunnels from their nest to more fruitful foraging areas - up to 150 meters in any given direction. However, due to the foraging entrance in question having a foraging trail over 100 meters long (BugGuide post says 140m, but I observed the trail fading out at around 105m - trail length likely varies day-by-day). This long trail most likely means that the colony's center was nearby to the foraging entrance. It is worth noting that all foraging activity was on the south side of the street - not a single worker was seen on the north side of the street.

I began my search by exploring the undeveloped land around the property. Unfortunately this area is quite steep, which made it somewhat difficult to survey, but upon searching thoroughly, all I was able to find was an additional foraging entrance underneath a tree located against a backyard wall of the property the original foraging entrance was in front of. I did peer over the wall, but was unable to see any obvious signs of Atta within the backyard of the property.

In the front yard of the property, very close to the original foraging entrance, I noticed 2 additional foraging entrances. One was located in a crack in the walkway , with workers foraging along the side of a concrete barrier for a garden. The second was located in the yard next to a large stone, and had a relatively large and pronounced entrance similar to the one located next to the street. From this entrance a short trail traveled to a Juniper tree, where workers were thoroughly removing plant material and bringing it inside. To see Atta harvesting Juniper so enthusiastically was astonishing to me - I never expected conifers to be a potential food item to Atta.

Given that all four of the foraging entrances I found were centered around this property, and no additional foraging entrances were found away from the property, I suspect the colony's nest is located on the property. I have included a map (last image) of the four foraging entrances and the location of the main long trail.

As a last note on this colony, I do suspect that it is a mature colony. Given the long foraging trails, wide array of plant materials being accepted, and presence of alates in the area, it is likely this colony has been in the area for several years now, and has had the opportunity to spread offspring to other parts of Nogales.

After thoroughly documenting this Atta colony, I explored the rest of the street and a bit of the surrounding area to search for more colonies, but could not find any. I definitely do not expect that this is the only colony in Nogales, AZ, but I was unable to find any additional signs of the species in my limited search. More extensive and widespread searching will definitely be required to find additional signs of this species in Nogales, AZ.

The last note has to do with the male alates found in this observation: https://www.inaturalist.org/observations/179394123
Given that Green Valley is around 35 miles north of Nogales - almost the same distance between Imuris and Nogales, it seems there are only 2 possible explanations. Either those male alates hitchhiked on a truck from Nogales to Green Valley (not impossible considering I-19), or this species extends much further north into AZ than anyone expected. The latter has some merit - previously the higher elevation environment around Nogales was the main barrier preventing Atta from spreading northwards. With this habitat now suitable, I believe there is effectively nothing but time preventing this species from spreading even further north. This may seem like a long-shot, but I suspect that if this population in Nogales is able to persist, we will be seeing Atta in Tucson in the next 30 years.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)

Παρατηρητής

stenthesnake

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 11:10 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenthesnake

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 09:26 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanofishology

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2018 06:59 ΠΜ CST

Τόπος

Cayo, , Cayo, BZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Pupation announcement! A sequel to my original observation of the larvae. No warning this time because look how cute! On her blankie and everything 😭

I think this is 9.5 weeks after acquisition. Acquired in Belize (not by me!), brought to Texas in situ.

Larvae: https://www.inaturalist.org/observations/9370693
ADULT!: https://www.inaturalist.org/observations/10206805

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameeds

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 08:56 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameeds

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 08:05 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameeds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 04:27 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 11:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_miner

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 09:59 ΠΜ MDT

Τόπος

Cerro, NM, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 03:37 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Obs for prey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannawacker

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 1978

Περιγραφή

Shield Bug, Scutelleridae 50485. North Rim, Grand Canyon National Park, AZ. 15 August 1978. K. Butterfield.

Grand Canyon Museum Collection, Address: 2 Albright Ave, Grand Canyon Village, AZ 86023, Phone: (928) 638-7769. https://www.nps.gov/grca/learn/historyculture/collections.htm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbbrown

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 08:28 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)

Παρατηρητής

megakylie

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 01:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 09:40 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Beat from juniper and collected as part of a bioblitz under permit GRBA-2023-SCI-0011, 8.7 mm, specimen photos taken at the California Academy of Sciences.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calliemrhi

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 11:52 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 11:36 ΠΜ CST

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Περιγραφή

Eggs laid 21 March: observed: inaturalist.org/observations/71711000

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecar

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 05:52 ΠΜ MST

Περιγραφή

BugGuide also has records of O. mexicanus but iNat shows that species much farther south - ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_lachiusa

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 12:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkjames

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 09:40 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abstinence_enthusiast

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Περιγραφή

What a beautiful mother.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendocxs

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zee_z

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 08:24 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgw_atx

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 09:37 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

alec422

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woolcarderbee

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 12:24 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameeds

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 07:36 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 10:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Blacklighting during a pseudo-camping trip (slept in my car, tent is broken) to Big Cypress.
I had one main sheet set up, lit by two USB "DJ" blacklights, powered by USB battery packs. I briefly had a second sheet up but left to sleep in my car for a bit before checking on it. Unfortunately the batteries had all died and the lights were out so I hardly observed anything at the second sheet. I was also competing with a full moon, which I think lowered the overall diversity and quantity of insects at the sheets. Winds were fairly weak but still would push on the sheets every once in a while.

Blacklighting observations from my two nights of blacklighting in this area: https://www.inaturalist.org/observations?captive=any&d1=2023-06-02&d2=2023-06-04&place_id=any&project_id=34515&user_id=joemdo&verifiable=any

Besides blacklighting I did some hiking on the Florida trail north of I-75 and the next trail a few miles west. Both of these trails had wildfires pass through a few months prior. Link to info about the fire:
https://wusfnews.wusf.usf.edu/environment/2023-04-07/cypress-camp-trail-fire-in-collier-expands-to-nearly-6-700-acres-reported-burning-close-to-i-75

After Big Cypress, I wasn't sure where to go next and briefly stopped at Fakahatchee and then drove past Everglades City before heading home due to my car starting a little funny.

All of my Big Cypress observations from this trip:
https://www.inaturalist.org/observations?d1=2023-06-02&d2=2023-06-04&order=asc&place_id=any&project_id=nps-big-cypress-national-preserve&subview=map&user_id=joemdo


Info about the cheapy DJ blacklights I used, great for getting started with blacklighting: https://www.inaturalist.org/journal/damontighe/11836-diy-moth-light

Here's a video showing the DJ blacklights in action at the Pinecrest campground (Big Cypress) from Summer 2019: https://youtu.be/tavmTa7WoPk

Blacklighting project for Florida on iNaturalist: https://www.inaturalist.org/projects/blacklighting-florida

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2010

Περιγραφή

Det. M. A. Quinn, 2018
coll'ed beating/sweeping
spmn in the TAMUIC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2010

Περιγραφή

Det. M. A. Quinn, 2013
coll'ed beating
spmn in the TAMUIC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eaneubauer

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 10:58 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djangoroo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 08:27 ΠΜ MST

Τόπος

Ajo, AZ 85321, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found boring into Mammillaria

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camblanch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 12:02 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 08:17 ΜΜ MST

Περιγραφή

This spider was in the company of a thousand seed bug nymphs ( https://www.inaturalist.org/observations/141732298 ) on the undersode a rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caleb_strand

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2018 09:30 ΜΜ MST

Περιγραφή

A scorpion I found a while back that is suspected to be an undescribed species. Location is close to accurate for those who would luke to follow up on it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameeds

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019 03:29 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 01:50 ΜΜ CST

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Περιγραφή

(On exterior of house opposite side of street)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)

Παρατηρητής

tuftedparidae

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2000 08:08 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Collected by C. Carlton & A. Tishechkin, at UV light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkibak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 01:28 ΜΜ HST

Περιγραφή

It’s hard to believe that there would be a rove beetle adapted to saguaro bacterial necrosis, but the coloration on this one is quite a coincidence if it isn't!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 10:45 ΠΜ MST

Περιγραφή

Larva on Pleradenophora bilocularis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjplagens

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 09:51 ΠΜ MST

Περιγραφή

exit hole in fruit of Pleradenophora bilocularis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwd912nb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 02:53 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I have seen specimens in the Genus Catorhinta on or near my house on five previous occasions, ON each occasion, the question "Is this C. texana or C,. selector has come up. Three have been identified as C. texana; the other two simply remain at genus, Jason Botz is quoted in BugGuidenet as follows: "[C. texana] can be recognized by the narrow yellow band at the apex of the third antennomere, along with a slightly wider look to the abdomen and a more orange-colored connexivial stripe. https://bugguide.net/node/view/1131911. Here, the connexivial stripe does appear noticeably orange and several of the pictures show the light (very light) yellow antennna band clearly. I believe this to be C. texana. Compare https://bugguide.net/node/view/2186288. @wongun @pfau_tarleton

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenthesnake

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 09:39 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

screws

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lupoli_roland

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 09:56 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djangoroo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 08:43 ΠΜ MST

Περιγραφή

Feeding within Peniocereus greggii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timkoul

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 08:48 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewcore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 08:03 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardlb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 11:16 ΠΜ MDT

Περιγραφή

elevation 10,800

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 12:00 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 11:56 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Whistler bioblitz - blackcomb lake, alpine, mostly snowpack.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcaterino

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncb1221

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woolcarderbee

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 01:11 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob73

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woolcarderbee

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 09:52 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josuergg

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 04:13 ΜΜ CST

Τόπος

Tatumbla (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 05:59 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 02:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrinorris

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 01:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egordon88

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 06:36 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)

Παρατηρητής

woolcarderbee

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2012 05:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

alex_rivera1

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 11:14 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woolcarderbee

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2009 05:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)

Παρατηρητής

randyrubix

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 06:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

5mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigbiegler

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 11:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenna_sekwa

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 09:49 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 11:23 ΠΜ CDT

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Περιγραφή

So pink!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocean_beach_goth

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 05:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itsmelucy

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:08 ΜΜ CDT

Τόπος

Centro (Google, OSM)

Περιγραφή

TOP insect

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_flores_ico_3c

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 05:43 ΜΜ MDT

Τόπος

Faro de Mazatlán (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biolily

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:46 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarsalmeronbarrera

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 06:09 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 10:24 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianploner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 08:14 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 02:09 ΜΜ CDT

Περιγραφή

yard fm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowpokeamericana

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 11:27 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Found nymph at locality, looked like species I'd encountered before that can't be ID'd until adult so raised at home, will return to locality later this weekend. Please let me know if this needs additional/better photos for ID. ID based off this key and antennal length (I photographed the genitals but admittedly cannot tell which of the two it would be).
http://cjai.biologicalsurvey.ca/pmmm_24/pmmm_24_118.HTM

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

memorodriguez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 09:31 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_dane

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 03:06 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 09:54 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Shrike kill?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ytohei

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 05:06 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thumbwave

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 09:47 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lainebouwens

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 11:26 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alinamartin

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 01:47 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pycnoporellus

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 10:12 ΠΜ PDT