Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

declanos

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 11:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

tjd1018

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2024 07:16 ΠΜ EST

Περιγραφή

I saw my second ever albino whitetail deer on January 29th at around 7:15 am. It was a very wet, cloudy, windy day, sitting at about 30 degrees. Just down the road there were some wild turkeys running around. This was really cool to see as it shows how all of these wild animals share spaces and feeding areas. I know this is a whitetail mainly from all of my hunting and outdoor experience. Seeing an albino was really cool, and rare. Overall this was an easy choice for our project.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linnes_nightmare

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022

Τόπος

Wien, Austria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahwill412

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 08:32 ΠΜ EDT

Περιγραφή

It flew down through the chimney and into a screened window. I put gloves on and opened the screen so it could fly out.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

mriedman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 10:18 ΠΜ EST