Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfrank1002

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 01:39 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 04:23 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currowar

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυρολαίμης (Petroica boodang)

Παρατηρητής

bargosnows

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022

Τόπος

Bargo (Google, OSM)

Περιγραφή

Pair observed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2005 10:47 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Location approximate, near Geehi substation. The plants in the 3rd photo are resprouting after fire.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bargosnows

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022

Τόπος

Bargo (Google, OSM)

Περιγραφή

Male Mouse Spider
After very heavy rain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulaboer

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022

Τόπος

badja nsw (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jb2602

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jb2602

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 05:44 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Περιγραφή

More than 1000 plants found at this location this year. I have recorded a single plant there in 2013, but not in the exact same location, so it's possible I missed the larger population then. This site did not burn in 2020, and this newly discovered population slightly compensates for the apparent complete loss of the large population on Little Bog Creek after the high intensity fire there caused considerable alteration to the bog hydrology. Maybe they will return in a drier season when the bog is not quite so full.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 09:34 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Lightly scattered through the Bega Swamp bog at 1090m elevation. I've seen them more abundant in previous seasons, but whether the lower numbers are a response to the early 2020 fire which burnt through the bog, or the very wet conditions this year is not apparent.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 09:56 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgiehux

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 12:19 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgiehux

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 12:48 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

di_clark

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 12:06 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Ουάλαμπι (Wallabia bicolor)

Παρατηρητής

joygeorgeson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022 07:41 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

This Swamp Wallaby in Cape Conran Coastal Park picked a fungi and used its paws to eat it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoninleclercq

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2017 07:23 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 12:13 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Maratus literatus ?

Looks a little different. Not sure how far the variation stretches or if there's a better fit...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxcampbell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buffsky

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 02:46 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samdutton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 08:05 ΜΜ +11

Περιγραφή

Under a picnic table

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eroger

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 07:52 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Big bushfire bioblitz

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureen_r

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 08:01 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyghct

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 03:54 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Typical of scenes in the general area with large stands of flowering Incense Plant lining the roads or stretching along gullies burnt in summer 2019-20. Many over 4m in height. Beautiful scent on an overcast humid day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian_gr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2022 08:16 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Many hundreds of flowering plants in this vicinity.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian_gr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2022 08:26 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Many hundreds of flowering plants in this vicinity.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marion322

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 07:51 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dilshara

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrordictal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winderong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 09:07 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

currowar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 05:38 ΜΜ +11

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubyestephens

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonie_daws

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Περιγραφή

Crayfish hole: Sheep Station Creek Track, Mallacoota.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bargosnows

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2021

Τόπος

Bargo (Google, OSM)

Περιγραφή

Hunting frogs in man made pond .
Size ~ 900mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bargosnows

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022

Τόπος

Bargo (Google, OSM)

Περιγραφή

At least 5 pairs in the general area

Area burnt 19th December 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bronwyncallaghan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 10:49 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bronwyncallaghan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 11:38 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winderong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 11:55 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winderong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 04:29 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winderong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 05:42 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winderong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 06:53 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

winderong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 08:11 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 10:28 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Location very approximate, along My Youngal road, a couple of occurrence growing on a northish facing roadside cutting. It keys to collina ssp paludosa, if you accept that the calyx is basically glabrous, despite having a few scattered hairs. Calling the calyx hairy could make it the regionally extinct ssp muelleri, but it was not as hairy as that is depicted in the Flora of NSW. I've taken a specimen and will get the ID confirmed eventually. Plants were abundant in the 2 locations I saw them, but not seen anywhere else, in montane forest at 1240m elevation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bushgoblin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izakschoon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2021 06:12 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 03:37 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Recovering from 2019 burn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhytiphora

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 06:58 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

In Pygmy Possum Nest Box installed after the 2019/2020 bushfires

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joygeorgeson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 12:45 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vegbotgreg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 07:33 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vegbotgreg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 12:25 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buffsky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 07:51 ΠΜ +11

Περιγραφή

Gorgeous morning

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joygeorgeson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 12:00 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dj_maple

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 01:49 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Building a nest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάπτερη Φάλαινα (Megaptera novaeangliae)

Παρατηρητής

monica_knipler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 03:35 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamw

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2016 01:37 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulaboer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021

Τόπος

3008 countegany rd (Google, OSM)

Περιγραφή

Found beneath a piece of eucalypt. Approx 3cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασκωλόμυς (Vombatus ursinus)

Παρατηρητής

hmc96

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 11:06 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Wombat located in a fire affected area Feb 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_lachie

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:11 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Spotted just a couple of metres off the shoreline

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2021 03:32 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bargosnows

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021

Τόπος

Bargo (Google, OSM)

Περιγραφή

First flowering of waratahs after fires of 19th December 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfalster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 02:35 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfalster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 02:18 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dfalster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 12:47 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_lachie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 11:22 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bargosnows

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021

Τόπος

Bargo (Google, OSM)

Περιγραφή

7 plants observed in area ~ 2 metre square in moist shaded area adjoining intermittent creek line.

Area burnt 19th December 2019
Observed in this location previously.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dj_maple

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 08:22 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helen_y

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 02:04 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Regrowth following the fire of January 2019.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibr

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 03:20 ΜΜ AEST

Περιγραφή

a surprisingly calm lyrebird feeding beside the road near Tianjara Falls, about 30km west of Nowra NSW.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmdurant

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 03:56 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allanlugg

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Περιγραφή

Just a pair.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xtine99

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dj_maple

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Περιγραφή

Pure white flowers on this plant. Growing in bushland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margotallatt

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 10:52 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bargosnows

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021

Τόπος

Bargo (Google, OSM)

Περιγραφή

First time observed in the creek line.

Four observed in approx 100m of creek line

Normally we have seen only the Yabby species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curiouscoucal

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 03:37 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisekool

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 02:23 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisekool

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine876

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 11:11 ΠΜ AEST

Τόπος

Deptford, VIC, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisekool

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Περιγραφή

Workshop enclosure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buffsky

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 09:42 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulaboer

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021

Τόπος

badja nsw (Google, OSM)

Περιγραφή

Surprised to see one out so late in the day/season as it was less than 10C and has been going below zero at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buffsky

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 01:02 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisekool

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Υδρόμυς (Hydromys chrysogaster)

Παρατηρητής

maznee

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 09:03 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Burn date 8th November 2019. Better photos of the Rakali so hopefully someone can ID it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυρολαίμης (Petroica boodang)

Παρατηρητής

paulaboer

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021

Τόπος

badja nsw (Google, OSM)

Περιγραφή

This poor little chap must have flown into the window as he was stunned, but eventually recovered.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πορφυρολαίμης (Petroica boodang)

Παρατηρητής

bargosnows

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 12:45 ΜΜ AEST

Τόπος

Bargo (Google, OSM)

Περιγραφή

Male and Female .
Area burnt 19th December 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 04:44 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 12:58 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulaboer

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021

Τόπος

badja nsw (Google, OSM)

Περιγραφή

The first nearly all white Eastern grey joey to be seen out of the pouch on my place since the fire. Bodes well that Creamy and/or Snowy, the white males, are still around. I have seen 50/50, Dazzle's mother, and Dazzle, a joey before the fire but not immature adult.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaretjb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2020 10:50 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

First flowering post December 2019/January 2020 bushfires

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coochierocker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 02:52 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Moderate intensity burning around car park and nearby area, and on way to waterhole. Fire impact not as pronounced around waterhole.

The fire was more recent than the Black Summer fires, most likely occurring in mid-November 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Περιγραφή

The location has been generalised a bit since this is a threatened species. Most of the bog and all of the surrounding forest burnt at high intensity in Jan 2020. E. scabra has been present in high numbers at one site here, and in lower numbers at 3 other sites in past years, but post-fire, it was only present in 2 of those sites (the other 2 being currently too wet for it due to elevated seepage out of the burnt forests). Plants reduced to 114 and 30 at the 2 sites, c.f. a peak combined population of >6500 in 2016. Numbers had dropped due to drought prior to the fire, but less drastically (1200 in 2019). In the 2nd photo the open water in the background did not exist pre-fire, but has been created by consumption of reed beds and underlying peat. At least the fire has reduced the impact of feral herbivores, but probably only temporarily as there was deer scat and prints in the vicinity.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackiemiles

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 03:13 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

A couple of seedlings 14 months after fire burnt through much of this old growth stand of cool temperate rainforest dominated by Elaeocarpus holopetalus in Jan 2020. Many trees were dead, so a lot more light was getting through to ground level than usual. Although I only saw seedlings of Bedfordia at this location, I did also see it resprouting from the base along the road on the way out.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curiouscoucal

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moocattle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moocattle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 08:42 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdunnart

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 10:19 ΠΜ AWST

Περιγραφή

really tall >2.5m, flowering after Dec 19 fire

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdunnart

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 09:39 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Flowering after bushfire Dec19

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsando

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 11:36 ΠΜ ACDT

Περιγραφή

flowering in profusion 9 months after bushfire

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 12:33 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

So good to be finding these guys within the area burnt by bushfire in March 2019. So many out today.