Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vojtablaze

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 08:30 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nebraska_fish

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 10:10 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 08:10 ΜΜ -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jovaniportela

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 01:02 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_daniela4

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 12:18 ΜΜ -05

Τόπος

Sucre, CO-ST, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdrov

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 12:48 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billygnature

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenjay6

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 01:12 ΜΜ CDT

Περιγραφή

with spots

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabbah-rahman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 04:36 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinashbaugh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 12:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duffelbag

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 05:17 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Large head and jaws, long curved body

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdparker

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:57 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)

Παρατηρητής

calinsdad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 12:28 ΜΜ HST

Περιγραφή

Pinkish orange wings

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

md-in-ns15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 01:30 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

april71

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 08:28 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrea_tvera

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 10:14 ΠΜ CST

Τόπος

Ocosingo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gianna4

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedarlili

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 01:19 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annushka

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 07:01 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eh111

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 03:09 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 02:55 ΜΜ EDT

Τόπος

Groton, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugcatchermark

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 10:27 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dakyle

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 09:22 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 10:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 10:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 10:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντοδοντίνοι (Φυλή Pentodontini)

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 06:50 ΜΜ CST

Τόπος

Aguirre, CR-PU, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shnshccd

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 03:09 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sparkn

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 11:57 ΜΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdparker

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 07:51 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madi5811

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 02:37 ΜΜ CDT

Τόπος

USA (Google, OSM)

Περιγραφή

found on Reddit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchogan

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 05:14 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e_r_harman

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahwojo

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2023 03:02 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alehner

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 12:45 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmoerdyk

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 07:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elioliveira

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 04:28 ΜΜ -03

Τόπος

Lagoa Azeda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabethhays5

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 01:23 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcduff85

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 11:42 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathy26

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 10:18 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On Wildlife Drive

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caterpillarofsociety

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021

Περιγραφή

A currently undescribed species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colincroft

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 01:27 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobsonre

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mostbittern

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2013 11:29 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On dead branch of Celtis reticulata (net-veined hackberry) atop gypsum-capped mesa. Not a new state record for Oklahoma but an apparent northern extension to the species’ known range.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrichardson

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 09:59 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botalex

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2012 06:49 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Monte Albán, Santa Cruz Xoxocotlán Municipality, Valley of Oaxaca Region, Oaxaca, Mexico.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthurchp

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 08:01 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlsanders

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2018 03:02 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arrowheadspiketail58

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019

Περιγραφή

See photo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireo

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 01:25 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christian_nunes

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 02:29 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 11:31 ΜΜ CDT

Περιγραφή

I'm on the road and don't have much access to internet, but I thought I'd upload these observations from a few nights ago of a genus near (?) and dear (???) to my heart.
https://www.inaturalist.org/journal/gcwarbler/53116-hypoprepia-lichen-moths-what-a-mess
The extensive dark markings and all yellow ground color seem to point to H. cadaverosa, a species heretofore confined to the Rocky Mountain states.
I'm posting two different individuals (based on "fingerprinting of wing patterns"). I may have had more but they were moving around a lot.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egeest

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 01:40 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tedmacrae

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2023 01:43 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Interesting population here - definitely something in the mixta/pulchella/immaculata group but tiny! This and most others on flowers of Tetraneuris acaulis (a few also on Melampodium leucanthum) in shortgrass prairie.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gnatcatcher

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Περιγραφή

For NJ statewide bioblitz. Safely returned to burrow. Note pronotum with cephalo-lateral angles extending well past mesal portion. Inner hooks with 5+ setae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spaulding13

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fallonj

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 11:04 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2017 05:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thejsongiffo

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 01:41 ΜΜ MDT

Τόπος

Loveland Pass (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_olson

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 01:59 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thejsongiffo

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 12:18 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Common

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackmcdonough

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 04:25 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wieferi9

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 10:15 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saipelcsa

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 03:11 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_the_amab

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2023 01:08 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Much smaller than most lady beetles, maybe a couple mm or so? Not solid that’s what this is, but iNat seems sure and the shape looks correct so maybe lol

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαλικοκυλιστής (Arenaria interpres)

Παρατηρητής

arrowheadspiketail58

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023

Περιγραφή

Top center.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

gaigechan

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 12:12 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualonuzzo

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 02:07 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesusfreke

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 12:18 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

regianecm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 07:45 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenjay6

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:48 ΜΜ CDT

Περιγραφή

the female below is a festive TB. There were other festive TBs all around, but no other species. The sand was wet from recent rains and it appears that this is what is on the back of dark TB. The female festive will be in the next submission, after the dark one left. The dark one did not look like a punctured TB to me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchogan

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 04:00 ΜΜ CDT

Τόπος

Blanchard, OK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 03:26 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 10:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bc-zoo

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 03:42 ΜΜ CDT

Τόπος

Tulsa, OK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 01:36 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjhung

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:49 ΠΜ CDT

Περιγραφή

The largest beetle pictured here

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

don27

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2023 06:13 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathewlbrust

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sshane

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Kansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

profspinifera

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 12:59 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djm

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2017 10:18 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zdufran

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 06:25 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carla303

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2023 11:36 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alicia784

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 03:51 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierpiquillen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 01:10 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 06:17 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenjay6

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 11:56 ΠΜ CDT

Περιγραφή

2 males in 'skirmishes'

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rp_r3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2023 03:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

animaster

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 01:31 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lora_roams

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 02:10 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

rmooi

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 03:58 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 02:59 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiri_hodecek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2014 04:49 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austinbohannon

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_cicindela_guy

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 01:29 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_cicindela_guy

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 05:08 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_cicindela_guy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 02:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονοτσίχλονο (Plectrophenax nivalis)

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 12:25 ΜΜ PST

Περιγραφή

Has been wintering along this stretch of beach since November.