Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tusee

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 03:43 ΜΜ CEST

Περιγραφή

On the sandy-muddy bank of a natural stream. Total length about 5.4 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 11:51 ΠΜ CEST

Περιγραφή

on Formica truncorum nest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 12:37 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 07:34 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 10:09 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 10:08 ΠΜ CEST

Περιγραφή

with some weird eggs??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 10:49 ΠΜ CEST

Περιγραφή

with Formica sanguinea, same observation as: https://www.inaturalist.org/observations/205939460

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 11:17 ΠΜ CEST

Περιγραφή

in Lasius flavus nest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 01:16 ΜΜ CEST

Περιγραφή

with Polyergus rufescens, same observation as: https://www.inaturalist.org/observations/205939461

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 01:36 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 10:31 ΠΜ SAST

Περιγραφή

very small and fast

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vivek572

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 12:24 ΜΜ CET

Τόπος

Djanet, Algeria (Google, OSM)

Περιγραφή

Thought I was looking at a dungpile eroded by wind, turned out to be a termite mound.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corinnah

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 02:22 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 07:05 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 10:31 ΠΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 05:06 ΜΜ -04

Περιγραφή

not sure why, but there were a lot of dead termites piled up. The ants only transported the already dead ones away

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dotun55

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 10:27 ΠΜ CET

Περιγραφή

Fancy arthropod architecture. Built at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathiasdhaen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2019 08:12 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 12:07 ΜΜ +10

Τόπος

Madang, PG-MD, PG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Anosy, MG-TL, MG (Google, OSM)

Περιγραφή

I'm somewhat sure this is mysticum since queens were flying, but I'm having trouble distinguishing from M. rogeri. The clypeus looks round enough for mysticum...

Extracted from under the bark of a dead log. Log had been pointed out to me by Fielisy "Fidel" Bemaheva, who is an extremely knowledgeable old hand at Madagascar ants.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2023 11:43 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ymmus

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2023 03:16 ΜΜ EDT

Περιγραφή

As mentioned in my comment below, I collected this nymph at the same site I documented a cave cockroach in July 2021. https://www.inaturalist.org/observations/81462214

I had been meaning to come back since then but finally got around to it to check for more. I collected this one and have it alive right now at home. There were plenty of surinam cockroaches around it but this one looked different and my photos appear to match the one I documented in 2021 and other photos online.

Photos showing location: https://flic.kr/p/2opyDXJ

Related observations of organisms under same rock and nearby rocks:
https://www.inaturalist.org/observations?on=2023-03-27&place_id=any&user_id=joemdo

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ισόποδα (Τάξη Isopoda)

Παρατηρητής

okinawanaturephotography

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2012 08:49 ΠΜ JST

Περιγραφή

Renocilla bollandi

Named after the legend- Bob Bolland

Found : Maeda point, Okinawa-JP
Depth: 95feet living on a Scorpionfish ( Scorpaenopsis diabolus, Tanaka 1917 )
Fish Size : 70-80mm

Isopod size: 15mm -20mm

More info about this beautiful species https://okinawanaturephotography.com/parasitic-isopods-of-the-ryukyu-islands/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 02:34 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:04 ΠΜ MST

Περιγραφή

Found in the nest of this Pheidole sp. ant:

https://www.inaturalist.org/observations/117803814

Approx. 3mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταφυλινίδες (Οικογένεια Staphylinidae)

Παρατηρητής

eva_yule

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021

Τόπος

Lufteklektor1_2021 (Google, OSM)

Περιγραφή

2021/04/05 - 2021/04/29
46°39‘25‘‘N 15°31‘21‘‘E

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhairyasheel_dayal

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eurysternus

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2007 07:23 ΠΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jey42

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 04:25 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathiasdhaen

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 11:14 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kopper

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 09:38 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isismedri

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2022 04:05 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chziemke

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 08:02 ΠΜ MDT

Τόπος

Central, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Anosy, MG-TL, MG (Google, OSM)

Περιγραφή

Found by station manager Santatra Tototsara. Apparently attracted to white sheets around noon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2014 03:04 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τερμιτίδες (Οικογένεια Termitidae)

Παρατηρητής

karthik_83

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2009 07:39 ΜΜ IST

Περιγραφή

The termites kept going round in circles for more than a half hour (caught in a pheromone loop?). Some scattered away and formed a trail that all eventually followed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2016 11:15 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2011 11:40 ΠΜ +11

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δερμάπτερα (Τάξη Dermaptera)

Παρατηρητής

sardonicheron

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 12:08 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trickman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 09:26 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τερμίτες (Επιοικογένεια Termitoidae)

Παρατηρητής

vivekbgirija

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:53 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τερμίτες (Επιοικογένεια Termitoidae)

Παρατηρητής

sarakristiinaalbrecht

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 03:08 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesse171

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 05:01 ΜΜ HST

Τόπος

Maui, Kula, HI, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinatbrakputs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2019 08:51 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Caps 95 and 90 mm diameter; Heights 230 and 170 mm; on floor of very narrow erosion gully about 2.4 deep; mushrooms probably currently getting about 1.5 hours direct sun per day just before midday; black "sand" is Southern Harvester Termite (Microhodotermes viator) frass.

Termite frass observation: https://www.inaturalist.org/observations/19880111

Are these mushrooms usually associated with these termites or their frass, or is this coincidence?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cchoward

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2017 07:36 ΜΜ EST

Τόπος

Mpika, , Mbala, ZM (Google, OSM)

Περιγραφή

Mutinondo Wilderness

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wallacechen

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 11:56 ΠΜ CST

Τόπος

亞蔬中心 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahathi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2019 10:33 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinatbrakputs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2018 02:38 ΜΜ SAST

Περιγραφή

These huge quantities of termite frass are common here. Associated with 'heuweltjies'. Closeup shows pellets on 1 mm squares.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 08:07 ΜΜ CST

Περιγραφή

Tiny termites? Most of them are around 2-3 mm, some big ones are about 5 mm.

3rd and 5th pictures are closeup.

I found several large colonies on the bank of San Gabriel river, near Tejas camp. The weather is warm today, about 68 F when I found them.

I've never seen such strange looking termites before, very unusual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galat-luong_anh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 1979 12:00 ΠΜ CET

Περιγραφή

Arthropode Insecte, Projet Taï Mab Unesco No1, Taï Parc national, Côte d'Ivoire
Copyright IRD - Gerard Galat
Primatologie Orstom/IRD
https://www.animalscoop.fr/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krissanasak_singkam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 04:16 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chai2

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 04:48 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woraphot

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2020 05:24 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 12:25 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aavankampen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 12:31 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Snorkel type mud tubes about 10 cm high

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattreidphotography

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 08:17 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattreidphotography

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 09:36 ΠΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattireland

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 07:07 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Reared from Polistes sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2009

Περιγραφή

Det. Duane McKenna, 2009, based on DNA analysis
Collected 20 (!!!), at a mercury vapor light
spmns sent to TAMUIC and Harvard MCZ

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jen_the_swamp_hag

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 06:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylan_dunn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 12:02 ΜΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbadke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 10:07 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Clung to the beak of a Whimbrel that was foraging in the seaweed, the bird could not dislodge it, after a couple of minutes the isopod dropped off. The Whimbrel continued to feed with the isopod on board.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yerayyeray

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 01:53 ΜΜ CEST

Περιγραφή

A l'interior d'una cavitat (cova)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pg18

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2009 01:35 ΜΜ -11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sohkamyung

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2018 12:01 ΜΜ +08

Τόπος

Bishan, Singapore (Google, OSM)

Περιγραφή

  • a mother spotted protecting babies
  • ID of Perisphaerus sp. suggested by Nicky Bay

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dongfang-xiaoyao

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suretha_dorse

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:15 ΠΜ SAST

Περιγραφή

I would very much appreciate any pointers on ID of Bifiditermes durbanensis vs. Porotermes planiceps.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinogre

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2017 11:49 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2014 09:49 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connlindajo

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 12:59 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Stop on the county road while driving back to hotel to recharge for the evening moth event, etc. Earlier morning clouds and nice breeze had left us. Now sunshine and increasing heat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcarbuccia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2020 02:33 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirstenfugett

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Durham (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axeira

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2021 02:43 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romilson_lopes

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2018 05:17 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

punvius_othmerius

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 07:49 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berniedup

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2014 08:02 ΠΜ HST

Περιγραφή

S131 Road West of Letaba, Kruger NP, SOUTH AFRICA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2014

Περιγραφή

Black Mound Termite - renovations south wing …


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2013

Περιγραφή

Blackmound Termite


An attempt at rock science (sorry, you dont expect termites to get rocket science do you?). But constrained by a crack, the beasts have to construct runnels to get any food, which they do along the joints.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrich

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2014 04:54 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidwmnelson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fresa_diving_caves

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Quintana Roo, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fresa_diving_caves

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2011

Τόπος

Quintana Roo, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martingrimm

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2017 07:28 ΠΜ CEST

Περιγραφή

What are the caterpillar-like things in-between the termites?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 02:28 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 02:29 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_d

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 02:16 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εμβιόπτερα (Τάξη Embioptera)

Παρατηρητής

danieldas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sable

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 02:45 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardking

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Malaysia (Google, OSM)

Περιγραφή

Notes:
the *dealated Queen will tip her abdomen up in the air and releases sex pheromone into the air to attract males (ie Kings). *dealated: divested of the wings - used of postnuptial adults of insects (as ants) that drop their wings after a nuptial flight

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τερμίτες (Επιοικογένεια Termitoidae)

Παρατηρητής

nageshwaran_nageshwaran

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 03:35 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centaur

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 07:48 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2013 10:37 ΠΜ +08

Περιγραφή

Showing major and minor soldiers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019 02:12 ΜΜ CEST

Ετικέτες