Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκουδόβατος (Smilax aspera)

Παρατηρητής

alberto_colatore

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Smilax aspera L.
[Smilacaceae]

Sestri Levante (Liguria), 90m

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αβρωνιά (Dioscorea communis)

Παρατηρητής

alberto_colatore

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin
[Dioscoreaceae]

Varese (Lombardia), 290m

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αβρωνιά (Dioscorea communis)

Παρατηρητής

alberto_colatore

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Lombardia, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin
[Dioscoreaceae]

Varese (Lombardia), 310m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto_colatore

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Anthyllis vulneraria subsp. versicolor (Dalla Torre & Sarnthein) Gutermann
[Fabaceae]

Valle Imagna (Lombardia), 1185m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto_colatore

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Polytrichum formosum Hedwig
[Polytrichaceae]

Campo dei Fiori (Lombardia), 550m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto_colatore

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Grimmia pulvinata (Hedwig) J.E. Smith
[Grimmiaceae]

Vergiate (Lombardia), 265m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto_colatore

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Conchodon infraliasicus Stoppani, 1865
[Megalodontidae]

Sasso Malascarpa (Lombardia), 1200m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto_colatore

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Cimbex connatus (Schrank, 1776)
[Cimbicidae]

Lago di Varese (Lombardia), 240m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto_colatore

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Tolmerus atripes Loew, 1854
[Asilidae]

Vergiate (Lombardia), 270m

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)

Παρατηρητής

alberto_colatore

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
[Papilionidae]

Introd (Valle d'Aosta), 1720m