Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_dennehy

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2000 08:42 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loisposey

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahduhon

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 01:49 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 05:49 ΜΜ CST

Περιγραφή

Growing on Trichaptum biforme

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casspugh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 09:37 ΠΜ CST

Τόπος

Hanceville, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cabracrazy

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on dead, decorticated and decaying tree. Likely an angiosperm based on the many downed conifers in the area.
Note that this is the exact same tree in the exact same location as obv 122675589 by Chasa Fulkerson

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

cazacron

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:05 ΠΜ CDT

Τόπος

Meek High School (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2017 01:53 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 10:51 ΠΜ CDT

Περιγραφή

On Quercus; No soredia or isidia, pycnidia. Tan lower side, rhizinate; white inside. Upper thallus K+Y; Medulla C+Y, KC+Y; UV-

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryopteris2

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

spikelets paired, to about 2mm long 1.5mm wide. Sterile lemmas with a midvein. Leaves basally disposed, glabrous, plants densely cespitose.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryopteris2

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msbirdgirl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 12:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 05:38 ΜΜ CST

Περιγραφή

I think?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 01:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλλιον (Γένος Allium)

Παρατηρητής

poissonperdu

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 10:07 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsullivan38

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 07:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tararoselittlefield

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Barrens and fields, frting head upright

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2015 06:46 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2018 08:58 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwd912nb

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 05:11 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλλιον (Γένος Allium)

Παρατηρητής

coreyjlange

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 05:40 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harlandalpaugh

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madtam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rancho_el_uno_janos

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Janos, MX-CH, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leannewallis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2018 09:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whiteoak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 09:54 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Sp Nov.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whiteoak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 09:01 ΠΜ EDT

Τόπος

Maple Hill, NC, US (Google, OSM)

Περιγραφή

New species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2017 06:02 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koto

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 04:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2018 11:44 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theo_witsell

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 06:02 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Upland prairie remnant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hunt

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2015 10:52 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Species from south-central North America

Common name: Meadow garlic

Photographed in the Arkansas Audubon Center at Gillam Park, Little Rock, Arkansas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hunt

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2016 10:16 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hunt

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2016 11:02 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hunt

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2016 12:12 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 12:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2017 12:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 01:01 ΜΜ CDT

Τόπος

Wyldwood, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

short, crowded peduncles.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfria631

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2019 06:24 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremyeven-flint

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 01:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλλιον (Γένος Allium)

Παρατηρητής

robdv

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2018 10:07 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλλιον (Γένος Allium)

Παρατηρητής

sharonious

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2020 05:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_albright

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 01:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strgzzr

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 11:25 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Can't ID this one at all.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martascitri

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 08:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradgad

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)