Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanna_h

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 02:13 AM EDT

Περιγραφή

on pond lily (white lump is just from potting soil)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 08:32 PM CEST

Περιγραφή

photo dimension : 21x14 mm
(sur Sixalix atropurpurea, avec beaucoup de Coronilla glauca autour)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esant

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 02:48 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanna_h

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on Salix discolor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2008 08:02 PM CEST

Τόπος

Béjaïa, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2007 09:15 AM CEST

Τόπος

Béjaïa, Algérie (Google, OSM)

Περιγραφή

cf. Allium antiatlanticum or litardierei or sp. nov. ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νεροβάτης (Γένος Gerris)

Παρατηρητής

susanna_h

Ημερομηνία

Ιούνιος 2011

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

with ant prey on garden pond

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσίχλονο (Passerina cyanea)

Παρατηρητής

susanna_h

Ημερομηνία

Μάιος 2007

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanna_h

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

susanna_h

Ημερομηνία

Αύγουστος 2009

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

opolasek

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 1973 07:42 AM CET

Περιγραφή

Reference specimen for observation https://www.inaturalist.org/observations/65483796 (also, a paratype specimen of this species)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lotfidjalalderradj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 03:54 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

susanna_h

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanna_h

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanna_h

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanna_h

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

molested by ant, then released

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanna_h

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Cleaning herself after a swim in hummingbird feeder sugar-water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreith

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 04:47 AM EDT

Τόπος

Paraiso, DO-BH, DO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanna_h

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanna_h

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)